Kommunaalameti osakondade vastuvõtuajad

Alates 12. aprillist 2016 esitatakse ehitusprojektid Tallinna Kommunaalameti kooskõlastuse saamiseks Ehitisregistri kaudu ehitusloa taotluse või ehitusteatise menetleja Tallinna Linnaplaneerimiseameti poolt.

Ehitusprojektile, mille ehitusloa või ehitusteatise menetlemist on alustatud enne 01. aprilli 2016, Tallinna Kommunaalametile kooskõlastuse saamiseks või märkuste maha võtmiseks, tuleb esitada läbivaatamiseks täiemahuline ehitusprojekt, koos kõigi vajalike arvamuste ja nõusolekutega:

- paberkandjal Tallinna Linnavalitsuse teenindussaali Kommunaalameti infolauda;

- digitaalselt saata e-kirjaga aadressil komprojekt@tallinnlv.ee

Detailplaneeringute esitamine koostöö tegemiseks ning projekteerimistingimused teede, avalikult kasutatavate parklate ja tehnorajatiste ehitusprojektide koostamiseks – saata materjalid e-kirjaga aadressile komprojekt@tallinnlv.ee

Tallinna Kommunaalameti tellimusel teostatavad taastusremondi joonised ja kirjeldused tuleb esitada otse Kommunaalametile kooskõlastamiseks. Taastusremondi joonistele tuleb küsida tehnovõrguvaldajate arvamused ning linnaametite kooskõlastus.

 

Ehitusprojektide ja planeeringute esitamine kooskõlastamiseks

Katrin Toomistu  640 4644, komprojekt@tallinnlv.ee  

Linnavalitsuse teenindusbüroo, Vabaduse väljak 7, laud 20

E 8.15-11.00 ja 13.00-17.00

T, K 8.15-11.00 ja 13.00-16.00

N 8.15-12.00 ja 13.00-16.00

R 8.15-11.00 ja 13.00-14.00
                                                    

Suuremõõtmeliste ja/või raskekaaluliste veoste load

Ivari Judanov 640 4383, Vabaduse väljak 10, III korrus,  veoluba@tallinnlv.ee

 

Kaevetööde osakond 

Mündi 2, II korrus
telefon 645 7153
vastuvõtuajad
esmaspäev 14.00 - 17.00
neljapäev  09.00 - 12.00

Inseneriosakond

Mündi 2, II korrus
telefon 645 7169
vastuvõtuajad
esmaspäev 14.00 - 17.00
neljapäev    09.00 - 12.00

Hooldusosakond

Mündi 2, III korrus
telefon 645 7826
vastuvõtuajad
esmaspäev 14.00 - 17.00
neljapäev    09.00 - 12.00

Ehituse ja järelevalve osakond

Vabaduse väljak 10, III korrus
telefon 640 4372
vastuvõtuajad
esmaspäev 14.00 - 17.00
neljapäev    09.00 - 12.00

Teeregistriosakond

Harju 13, V korrus
telefon 640 4554
vastuvõtuajad
esmaspäev 14.00 - 17.00
neljapäev    09.00 - 12.00

Arengu ja finantsjuhtimise osakond

Harju 13, V korrus
telefon 640 4307
vastuvõtuajad
esmaspäev 14.00 - 17.00
neljapäev    09.00 - 12.00

Projektide ja planeeringute menetlemise osakond

Vabaduse väljak 10, III korrus
telefon 640 4466
vastuvõtuajad
esmaspäev 14.00 - 17.00
neljapäev    09.00 - 12.00

Raido Rüütel Vabaduse väljak 7, Linnavalitsuse teenindusbüroo, laud 14
Karel Vergi Vabaduse väljak 7, Linnavalitsuse teenindusbüroo, laud 15

vastuvõtuajad
esmaspäev 14.00 - 17.00
neljapäev    09.00 - 12.00

 

Viimati muudetud: 06.05.2019