Tallinna Spordi- ja Noorsooameti koosseisunimestik

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti teenistuskohtade koosseis koos palgavahemikega alates 1. jaanuarist 2018 on kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse 13. detsembri 2017 korralduse nr 1916-k „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ lisaga 1 

 

Viimati muudetud: 05.02.2018