Lasnamäe Linnaosa Valitsuse kontaktandmed

Pallasti tänav 54, 11413 Tallinn
Infotelefon: 645 7700, 645 7718
linnaosavanema sekretär  645 7715
Faks: 645 7734
E-post: lasnamae@tallinnlv.ee

Ametnike kontaktandmed leiad telefoniraamatust.
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse struktuur paikneb siin.

Amet, ees- ja   perekonnanimi

Põhivaldkond

Telefon, e-posti   aadress

linnaosa vanem
Andres Vään

linnaosavalitsuse   juhtimine, suhted linnavalitsuse ja linnaosa halduskoguga, linnaosa   esindamine vabariigis ja välismaal, linnaosa eelarvevahendite käsutamine,   rahandus ja eelarveküsimused, personalipoliitika, linnaosa majanduspoliitika,   sotsiaal- ja munitsipaalmajadega seonduv ning korteriühistute küsimused

645 7715
 Andres.Vaan@tallinnlv.ee

linnaosa vanema   asetäitja

Indrek Ahlberg

sotsiaalhoolekande   töökorralduse tagamine vastavalt kehtivatele riigi ja Tallinna õigusaktidele

645 7742
 

linnaosa vanema   asetäitja
Manuela Pihlap

kultuuri ja noorsootöö valdkond

 6 45 77 68

spetsialist
 

kodanikelt avalduste   vastuvõtmine, linnaosavalitsuse kirjavahetusega seonduv, linnaosavanema   asetäitja ja halduskogu sekretäritöö


  

spetsialist
Anastassia Petrova

linnaosa vanema   korraldusliku tegevuse abistamine ja asjaajamise korraldamine

645 7715
 

haldussekretär 
Birgit Mihhailov

linnaosa halduskogu   töö tagamine, valimiste korraldamine, personalitöö ja   rahvastikuregistrialaste küsimuste koordineerimine, siseaudit

645 7723
Birgit.Mihhailov@tallinnlv.ee

avalike suhete nõunik
Anne Luiska

avalike suhete   korraldamine ning linnaosa valitsuse tegevuse kohta avalikkusele suunatud   teabe edastamine, linnaosa vanema nõustamine suhtluses meediaga

645 7739
   

jurist 
Svjatoslav Podgornõi


 

linnaosa valitsuse   juriidilise töö koordineerimine, linnaosa valitsuse ja hallatavate asutuste   töötajate ning kodanike juriidiline nõustamine

645 7791
 

eelarve   juhtivspetsialist 
Natalja Guppal

finants- ja   eelarveküsimused

645 7726
 Natalja.Guppal@tallinnlv.ee

nõunik
Viktoria Panova

 

kantseleitöö   juhtimine, linnaosa valitsuse dokumentaalse ja majandusalase töö korraldamine

 

rahvastikuregistri ja   klienditeeninduse osakonna juhataja
Sirje Meidra

osakonna juhtimine,   elukoha registreerimisega seonduv

645 7730
Sirje.Meidra@tallinnlv.ee

linnamajanduse   osakonna juhataja
Ain Orav

osakonna juhtimine,   heakorra-, haljastus- ja reklaamiküsimustega seonduv; projekteerimiste   kooskõlastamine ja kaevelubade andmine; kaubanduse küsimustega seonduv

645 7788
Ain.Orav@tallinnlv.ee

linnamajanduse   osakonna juhataja asetäitja

osakonna juhataja   asendamine

 

kultuuri- ja   noorsootöö osakonna juhataja
Eve Annus

hariduskorralduslikud   küsimused, lasteaedade hoolekogude töös osalemine, alaealiste komisjoni töö   juhtimine, osalemine halduskogu hariduskomisjoni töös, MTÜ toetuste taotluste   menetlemine, noorsooalase tegevuse koordineerimine

645 7719
Eve.Annus@tallinnlv.ee

sotsiaalhoolekande  osakonna juhataja
Regina Truman 
 

osakonna juhtimine,   sotsiaalhoolekandega seotud üldised küsimused

645 7751
 

sotsiaalhoolekande  osakonna juhataja asetäitja- lastekaitse talituse juhataja
 

osakonna juhataja asendamine, lastekaitse töö koordineerimine

645 7706
 

lastekaitse talituse juhataja
 

lastekaitsetöö   korraldamine Lasnamäel, abi vajavate lastega peredega seonduv, laste huvide  esindamine kohtus ja kohtuvälistes vaidlustes

645 7706
 

sotsiaaltoetuste talituse juhataja
Liana Petrova

sotsiaaltoetustega seotud küsimused, sotsiaaltoetuste talituse töö koordineerimine

645 7785

kliendikeskused

Lasnamäe Linnaosa  Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna toetuste talituse kliendikeskus asub aadressil Mahtra 48, info telefon 645 7770

Toimetuleku ja   ühekordsete toetustega seonduv vastuvõtt kõigis klienditeeninduspunktides:

  • esmaspäeval 9.00-12.00   ja 14.00-17.30
  • teisipäeval 9.00-12.00   ja 14.00-16.30
  • neljapäeval 9.00-12.00   ja 14.00-16.30

 

 

 

 

 

Lasnamäe   sotsiaalkeskus

 

 

Killustiku 16 juhataja
Ivika Kärner

pensionäridele   päevakeskus ja huviringid, lugemistuba

601 1201

 

 

 

Lasnamäe sotsiaalmajad

sotsiaalkorterid   eakatele ja puuetega inimestele

 

Katleri 6

 

633 8136 Katleri6@lsk.ee

Kivila 3a

 

621 8177 Kivila3a@lsk.ee

Muhu 9

 

637 2545 Muhu9@lsk.ee

Paasiku 7

 

633 8145 Paasiku7@lsk.ee

 

 

 

Lasnamäe   Spordikompleks

 

 

Peterburi tee 15 / Pae 1 
direktor
Laimons Raudsepp

spordikompleksi töö   korraldamine ja juhtimine

 

638 1613

 

 

 

Lindakivi   Kultuurikeskus

 

 

J. Koorti 22
direktor 
Marko Lõhmus

 

632 1062
info@lindakivi.ee 

 

 

 

Lasnamäe Saun

 

 

Pae 19/2
 juhataja
Valeri Kislitsõn

Lasnamäe linnaosa   avaliku sauna töö arendamine ning edendamine

675 0090
juhataja@lasnamaesaun.ee

 

 

 

Lasnamäe Noortekeskus

 

 

Punane 69
juhataja
Danila Kuznetsov

noori arendava   tegevuse planeerimine

632 8814
lasnamae@noortekeskus.ee

 

 

 

Lasnamäe halduskogu

 

 

Pallasti 54 
esimees
Elmar Juhannes-Truu

halduskogu töö   juhtimine, halduskogu komisjonide töö koordineerimine

505 6546

 

 

Viimati muudetud: 02.09.2019