12.03.2020

Lasteaia Mesipuu töökorraldus viiruse leviku ajal

 

 • Rühma sisenedes desinfitseerib laps käed.
 • Suurim tähelepanu on  regulaarsel, seebiga, kätepesul. Käsi kuivatatakse paberrätikuga.
 • Ruumides teostatakse ainult märgpuhastust.
 • Kaks korda päevas desinfitseeritakse kõik üldkasutatavad  käsipuud ja ukselingid.
  • Ruume tuulutatakse regulaarselt.
  • Kahe kuu vältel jäävad ära kõik  üle lasteaia, siseruumides, toimuvad üritused.
  • Töötaja, kes on naasnud välisriigist, jääb kaheks nädalaks koju.  

Ootused lapsevanemale:

 • Ükskõik milliste haigustunnustega laps jääb koju!
 • Kõik lapsevanemad, kes on lastega naasnud reisidelt, jätavad lapsed 14 päevaks koju, sh arvestada ka enda saabumist välismaalt ja kontakti lapsega!
 • Järgida ka kodus hoolikat  kätepesu.
 • Koduseid mänguasju lasteaia ruumidesse ei too!
 • Garderoobis on lapsel ainult samaks päevaks vajalikud riided, riidevaru ei tekita! Soovituslikult  võiks õhtul lahkudes jääda lapse koht garderoobikapi juures tühjaks, see lihtsustab pindade puhastamist ja desinfitseerimist.
 • Juhul, kui lapsel diagnoositakse koronaviirus, teavitavad Terviseamet ja lapsevanem sellest koheselt lasteaeda (ka juhul, kui see toimub nädalavahetusel) helistades telefonile .....(pange oma lasteaia tel nr, mis vastab ka nädalavahetusel).
 • Haigusjuhtumi korral teavitab lasteaed kõiki lapsevanemaid ELIISI kaudu (ka asutuse rühmalistide kaudu).
 • Oluline on vajadus lugeda regulaarselt e-posti!  
 • Algselt suletakse  haigestunud lapse rühm kaheks nädalaks. Lasteaia pidaja võib esitada täiendavaid nõudmisi.

Kõik, nii lapsevanemad kui lasteaia personal

 • oleme info jagamisel ausad,
 • tegeleme maksimaalselt ennetustööga,
 • hoidume paanikast

Uut tüüpi koronaviirus COVID-19  on üks hingamisteede piisknakkus.

Kogu adekvaatne informatsioon liigub ainult asutuse juhilt personalile ja lapsevanematele, rühma personal ei jaga omaalgatuslikult lapsevanematele ei soovitusi ega käske.

Ikka rahulikku meelt!

 • При входе в группу  ребенок, должен дезинфицировать свои руки (вымыть с мылом)
 • Особое внимание уделяйте регулярному использованию мыла и мытье рук. Вытирайте руки только личным или бумажным полотенцем.
 • В помещениях должна проводится только влажная уборка.
 •  Все обычные поручни и дверные ручки дезинфицируются два раза в день.
 • Комнаты должны регулярно проветриваться.
 • В течение двух месяцев все мероприятия, проводимые в детском саду в помещении, будут отменены.
 • Сотрудник, вернувшийся из другой страны, остается дома в течение двух недель.

Рекомендации для родителей:

Ребенок с любыми признаками болезни остается дома!

•Все родители с детьми, возвращающиеся из стран за пределами Эстонии, остаются   дома на 14 дней, включая их приезд за границу и контакт с ребенком!

Будьте осторожны, тщательно мойте руки дома.

 • · Не приносите игрушки из дома в детский сад
 •  В шкафчике в детском саду у ребенка должна быть одежда только на 1 день. При вечернем уходе рекомендуется, детский шкафчик оставлять пустым, для дезинфекции.
 • Если у ребенка диагностирован коронавирус, Совет по здравоохранению и родитель немедленно сообщает в детский сад (даже если это в выходные дни), позвонив по телефону  группы или д/ сада 66 19 285, на странице д/с в Messenger FB
 • · В случае заболевания Детский сад информирует всех родителей через ELIIS (также через страничку д/с FB Messenger)
 • Важно регулярно читать вашу электронную почту!
 • · В случае обнаружения в группе вируса, то эта группа закрывается на две недели. Директор д/сада может выдвинуть дополнительные требования.                                                                            Мы Все, родители и персонал детского сада должны быть:
 •  быть честными в обмене информацией,
 • сделать все возможное по профилактике заболевания,
 •  Избегать паники.

Новый тип коронавируса COVID-19 является  инфекций дыхательных путей.

Вся адекватная информация передается только от администрации учреждения персоналу и родителям, и персонал группы не может самостоятельно давать рекомендации или указания родителям.

Будьте спокойны и выполняйте все рекомендации!!