Lastele perelähedane elukeskkond

Tallinna Linnavaraamet osaleb Euroopa Liidu linnaliste piirkondade arendamise meetme välisprojektis „Lastele perelähedane elukeskkond”. 

Projekti eesmärk

Asenduskodus elavad lapsed peredena, kus ühes peres on 6–10 last. Suured keskused ei tekita paraku lastes kodutunnet ning seetõttu esineb noorte hulgas palju käitumisprobleeme ja kasvatustöö nendes keskustes on raskendatud. Suured keskused, mis on amortiseerunud ning halvas seisus, on laste jaoks pigem asutused kui kodud.

Projekti eesmärk on vanemliku hooleta lastele kasvamiseks võimalikult perelähedaste tingimuste loomine, et tagada lastele parem ettevalmistus iseseisvaks eluks ja hilisemaks ühiskonda integreerumiseks. Selleks ehitatakse peremajad ning korraldatakse ümber sisuline töö peredes. Seega aitab antud projekt tagada lastele soodsama kasvukeskkonna, mis valmistab noori paremini ette võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.

Projekti tegevused

Projekti tegevuseks on perelähedastele kasvutingimustele sobivate peremajade projekteerimine, ehitamine ja sisustamine. Kokku ehitatakse 7 maja, millest 5 on paariselamud ja 2 on ühepere elamud. Valmivatesse elamutesse on kavandatud 11 perekodu 6–8 lapsega peredele ja üks kümnekohaline varjupaik.

Lähtuvalt eelnevast on projekti tegevused järgnevad:

  1. projekteerimine;
  2. majade ehitamine;
  3. majade sisustamine;
  4. projekti administreerimine.

Projekti tulemused

Projekti tulemusena luuakse asendushooldusel olevate laste ja noorte kasvamiseks ning arenguks perelähedased tingimused. Mida rohkem lastekodu kodule sarnaneb, seda parema ettevalmistuse lapsed iseseisvaks eluks saavad. Laste majutamine väikestesse linnas hajutatult paiknevatesse majadesse vähendab anonüümsust, suurendab perede vastutust igapäevaelu korraldamisel, aitab vähendada laste probleemkäitumist, tekitab kodutunde ja aitab neil paremini ühiskonda sulanduda.

Projekti kestus on 19.01.2010–30.06.2013

Lisainfo

Martin Siimer

el-logo

Viimati muudetud: 13.12.2010