Legaliseerimine või apostilleerimine

 Legaliseerida või apostilleerida ?

Et välisriigis väljaantud dokument oleks Eestis kehtiv, tuleb ta legaliseerida.

Kui aga dokumendi väljaandnud riik on ühinenud välisriigi avalike dokumentide legaliseerimise nõude tühistamise Haagi konventsiooniga tuleb dokument kinnitada apostilliga.

Täpsem info nimetatud konventsiooni ja sellega ühinenud riikide kohta asub Välisministeeriumi kodulehel.

Kui Eesti ja välisriigi vahel on sõlmitud õigusabileping, ei ole dokumendi täiendav kinnitamine vajalik. Eestil on sõlmitud õigusabilepingud järgmiste riikidega:

Läti, Leedu, Ukraina, Venemaa ja Poola

Abielu lahutamist kajastav välisriigi dokument peab sisaldama abielu lahutajate isikuandmeid, lahutatud abielu sõlmimise kohta ja aega, lahutamise otsuse teinud asutuse andmeid, otsuse tegemise aega ja jõustumise kuupäeva. NB! tavaliselt väljastavad välisriigi kohtud otsuse tegemisel minimaalsete andmetega kohtuotsuse väljavõtteid, mis on mõeldud siseriiklikuks kasutamiseks ja ei sisalda kõiki eelnõutuid andmeid. Kohtult tuleb paluda väljavõtet, mis sisaldab eeltoodud olulisi andmeid. 

Kui on tegemist Euroopa Liidu liikmesriigi kohtu abielulahutuse otsusega, mis on tehtud peale 01.03.2005, peab sellele olema lisatud EL Nõukogu määruses 2201/2003EÜ sätestatud tõend (I Lisa). Määrus inglise keeles. Tõendi lisamine tagab täieliku info abielu lahutamise kohta ja, et kohtuotsus on jõustunud.

EL-i liikmesriigi kohtu abielulahutuse otsus, mis on tehtud enne 01.03.2005, peab olema apostillitud, muu riigi kui EL-i liikmesriigi peab olema apostillitud või legaliseeritud.

Välisriikides väljaantud perekonnaseisudokumente saab esitada rahvastikuregistrisse kandmiseks Tallinnas Pärnu mnt 67, tel. 645 7481 sõltumata elukohast Eesti piires. Need dokumendid peavad olema eesti keeles või võõrkeelsete dokumentide puhul tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne. Tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud.

Viimati muudetud: 13.06.2014