Liiklusinfo ja load

 

Liiklejale 

Siit leiad infot autojuhile: Tallinna liikluskaamerad, liiklusuudised ning muudatused vanalinna parkimiskorralduses. Samuti saad teatada rikutud või katkisest liikluskorraldusvahendist. 

194696.jpg
Liiklusuudised

Siit leiad kõik Tallinna liiklust puudutavad teadaanded. 

Liiklusinfo reaalajas (WAZE)

Navigatsioonirakendus, kust saad vaadata liiklusinfot reaalajas. Lisaks nutiseadmetes kasutatavale navigatsioonirakendusele on võimalik oma sõidumarsruuti planeerida ka enne teekonna alustamist, külastades Waze kaardivaadet.

Liikluse operatiivinfo

Info kaevetööde, katkestuste, tänavate ajutise sulgemise kohta. Sulgemise täpsema info leidmiseks otsi asukohta/aadressi otsingumootori abil või kaardivaatest – soovitud objektil klikkides kuvatakse ajutise tänava sulgemise periood (etapiti), ulatus ning lehe allosas leiad täpsema ülevaate saamiseks ka liiklusskeemid.

Liikluskaamerad

Tallinna linna liikluskaamerad annavad ülevaade reaalaja liiklusvoogudest ning saad neid kasutada oma liikumiste planeerimisteks. Veebilehel saad veel jägida Pargi ja Reisi parklate kaameratest parklate täituvust ning näed 12 teeilmajaama mõõtmistulemuste infot. 

Vanalinna liikluskorralduse muudatused

Siit leiad teavet vanalinna parkimiskorralduse muudatuste kohta. Teavitused saad tellida endale ka SMSga. 

Teata katkisest liikluskorraldusvahendist

Anna teada katkisest või kahjustunud valgusfoorist, liiklusmärgist või infotabloost. 

Teeaugu läbi tekkinud kahju hüvitamine

Kui sõiduk on saanud teeauku sõitmise tõttu kahjustada, on sõiduki omanikul tavaliselt õigus nõuda kahju hüvitamist. Kindlustusandja hüvitab kahju sõidukikindlustuse lepingu alusel, omavastutuse osa saab nõuda tee omanikult. Kui sõidukikindlustuse lepingut ei ole saab kogu kahju nõuda tee omanikult. 

Ettepanekud ja küsimused 

Esita oma liikluskorraldust puudutavd ettepanekud ja küsimused Tallinna Transpordiametile. 

 

 

 

Load ja kooskõlastused

Siit leiad liiklusega seotud lubade taotlemise, samuti info ehitusprojektide liiklusalase kooskõlastamise ja teabevahendite paigaldamise nõuete kohta. 

95078.jpg
Ajutine sissesõiduluba vanalinna

Sissesõiduloa taotlemine neile, kes soovivad vanalinna jalakäijate alale siseneda mootorsõidukiga peale kella 10.00 (teenindusaeg kestab igal nädalapäeval kella 06.00-10.00).

Planeeringute ja projektide kooskõlastamine

Rajatavate äri- või eluhoonete liikluslahenduste kooskõlastamine linnaga. 

Tänava ajutise sulgemise luba

Loa taotlemine avalikus kasutuses oleva tänava, parkla, haljasala või selle osa sulgemiseks. 

Veoluba

Linnatänavatel erakorraliseks veoks või sõiduks tuleb taotleda eriluba. 

Teabevahendite paigaldamise taotlus

Erinevate teabevahendite (suunaviidad, reklaam) paigaldamise eel on vaja nende asukohad kooskõlastada Tallinna Transpordiametiga.

Linna kommertsliinid

Liiniloa taotluse menetlemine, liiniloa väljastamine ning sõiduplaani kinnitamine 

 

 

Nõuded liiklusohutuse tagamiseks LED, LCD ja PDP ekraanide paigaldamisel Tallinnas 

Selleks, et liikluskeskkonnas paiknevad teabevahendid ei köidaks liigselt liiklejate tähelepanu on nende kujundus ja paigaldamine vajalik reguleerida ja kooskõlastada. Igaüks (nii eraisik kui ettevõtte esindaja), kes soovib liikluskeskkonda ekraani paigaldada, peab tutvuma juhendiga, kus on esitatud täpsem informatsioon ja nõuded. 

Täiendavate küsimuste korral liiklusohutuse osas pöörduge Tallinna Transpordiametisse (6404308 või 640 4618, tta@tallinnlv.ee) ja teistes küsimustes Tallinna Linnaplaneerimise Ametisse (640 4375, tlpa@tallinnlv.ee). 

Rasketransport

Tallinna linnas kehtib Kalamaja ning kesklinna piirkonnas raskeveoki (7t ja 15t) liikumise keeluala. Täpsema informatsiooni leiad kaardilt. Raskeveokite liikumise keeluala võib muutuda seoses liikluskorralduse muutumisega. 

Raskeveokite liikumise keeluala kaart Kesklinnas ja Kalamajas (.pdf)

 

Tallinna liiklussagedused

Loendustulemuste võrdlus 2019-2021 - Siit leiad Tallinna 12 seirepunktist pärinevad andmed ristmike liiklussageduste kohta.

Tallinna tänavate õhtuse tippaja liiklussagedused leiad järgmistelt kaartidelt (allikas Stratum OÜ 2016): 

 

Viimati muudetud: 18.11.2021