Linnapea Mihhail Kõlvart

Mihhail Kõlvart

CV

Töökoha aadress: Vabaduse väljak 7, 15199
Tuba: 402
Töötelefon: 640 4100
E-post: linnapea@tallinnlv.ee 

Abide ja nõunike kontaktid

 

Töövaldkond

Linnapea koordineerib Tallinna Linnakantselei, Tallinna Linnaarhiivi ja linnaosade valitsuste tegevusvaldkondi ja korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi;

täidab muid ülesandeid järgmiselt: üldjuhtimine, linna arengu strateegiline planeerimine, suhtlus riigiasutuste ja linnavolikoguga, koostöö koordineerimine omavalitsorganisatsioonidega ja teiste omavalitsusüksustega, linna ja linnavalitsuse esindamine Eestis ja välisriikides.

Asendamine

Linnapea äraolekul asendab teda abilinnapea Kalle Klandorf, kui linnapea ei ole määranud teisiti. Kui ka asendajaks määratud linnavalitsuse liige on ära või asendaja on määramata, asendab linnapead vanim kohalolev linnavalitsuse liige.

Vaata ka

Viimati muudetud: 25.11.2020