Linnavalitsuse liikmete tööjaotus

Kinnitatud linnapea 14.11.2017 käskkirja nr LSB-28/19

Linnapea Mihhail Kõlvart
Koordineerib Tallinna Linnakantselei, Tallinna Linnaarhiivi, Tallinna Perekonnaseisuameti ja linnaosade valitsuste tegevusvaldkondi ja korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi;

Täidab muid ülesandeid järgnevalt: üldjuhtimine, linna arengu strateegiline planeerimine, suhted riigivõimu- ja valitsusorganisatsioonidega ning linnavolikoguga, koostöö omavalitsusorganisatsioonidega, linna ja linnavalitsuse esindamine Eestis ja välisriikides.

Abilinnapea Andrei Novikov
Koordineerib Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevusvaldkondi ja korraldab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi.

Abilinnapea Kalle Klandorf
Koordineerib Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti, Tallinna Transpordiameti tegevusvaldkondi ja korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi;

Täidab muid ülesandeid järgnevalt: koostöö jõustruktuuridega (Eesti Kaitsevägi, Kaitseliit, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet), linna haldusterritooriumil raskete ilmastikutingimustega seotud tegevuste korraldamine; süüteoennetuse korraldamine.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev
Koordineerib Tallinna Haridusameti, Tallinna Kultuuriameti, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti tegevusvaldkondi ja korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi;

Täidab muid ülesandeid järgnevalt: Kodurahu foorumiga seotud küsimused, rahvussuhted ja integratsioonipoliitika, Tallinna kaubamärkide ja sümbolitega seonduvad küsimused.

Abilinnapea
Koordineerib Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tegevusvaldkondi ja korraldab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi;

Täidab muid ülesandeid järgnevalt: Tallinna Tervisekoalitsiooniga seotud küsimused.

Abilinnapea Eha Võrk
Koordineerib Tallinna Linnavaraameti tegevusvaldkondi ja korraldab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi.

Abilinnapea Züleyxa Izmailova
Koordineerib Tallinna Keskkonnaameti tegevusvaldkondi ja korraldab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi;

Täidab muid ülesandeid järgnevalt: kaasamise ja koostöö arendamisega seotud küsimused, IT-lahenduste kättesaadavuse korraldamine. 

Abilinnapea Aivar Riisalu
Koordineerib Tallinna Ettevõtlusameti tegevusvaldkondi ja korraldab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi;

Täidab muid ülesandeid järgnevalt: innovatsiooni ja targa linna arendamisega seotud küsimused.

Viimati muudetud: 12.04.2019