Linnavalitsuse tööjaotus ja asendamine

Aadress: Vabaduse väljak 7 15199 Tallinn  Linnavalitsuse koosseis august 2019.jpg
Telefon: 640 4141 (Teenindusbüroo Vabaduse väljak 7) 
E-post: lvpost@tallinnlv.ee

 

Linnapea Mihhail Kõlvart
Koordineerib Tallinna Strateegiakeskuse, Tallinna Linnakantselei ja linnaosade valitsuste tegevusvaldkondi ja korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi;

täidab muid ülesandeid järgmiselt: üldjuhtimine, linna arengu strateegiline planeerimine, suhtlus riigiasutuste ja linnavolikoguga, koostöö koordineerimine omavalitsorganisatsioonidega ja teiste omavalitsusüksustega, linna ja linnavalitsuse esindamine Eestis ja välisriikides.

Abilinnapea Andrei Novikov 
Koordineerib Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Tallinna Transpordiameti tegevusvaldkondi ja korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi.

Abilinnapea Kalle Klandorf 
Koordineerib Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti ning Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tegevusvaldkondi ja korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi;

täidab muid ülesandeid järgmiselt: koostöö jõustruktuuridega (Kaitsevägi, Kaitseliit, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet), linna haldusterritooriumil raskete ilmastikutingimustega seotud tegevuste korraldamine, süüteoennetuse korraldamine, suhtlus Harjumaa Omavalitsuste Liiduga

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev 
Koordineerib Tallinna Haridusameti, Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti tegevusvaldkondi ja korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi;

täidab muid ülesandeid järgmiselt: rahvussuhted ja integratsioonipoliitika ning kaasamise ja koostöö arendamisega seonduvad küsimused.

Abilinnapea Betina Beškina
Koordineerib Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja Tallinna Perekonnaseisuameti tegevusvaldkondi ja korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi.

Abilinnapea Eha Võrk  
Koordineerib Tallinna Linnavaraameti tegevusvaldkondi ja korraldab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi.

Abilinnapea Aivar Riisalu
Koordineerib linna tegevusi Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlus-, innovatsiooni- ja ringmajanduse valdkonnas ning linna äriühingute ja sihtasutuste järelevalvet; 2 1.7.2 täidab muid

ülesandeid järgmiselt: Tallinna Strateegiakeskuse targa linna arendamise, turismiturunduse, reklaamimaksu haldamise, tarbijakaitse ning Tallinna kaubamärkide ja sümbolitega seonduvad küsimused.

 

Abilinnapead asendavad üksteist järgmiselt:

Andrei Novikovi asendab Kalle Klandorf, viimase äraolekul Aivar Riisalu;
Kalle Klandorfi asendab Andrei Novikov, viimase äraolekul Eha Võrk;
Vadim Belobrovtsevit asendab Betina Beškina, viimase äraolekul Andrei Novikov;
Betina Beškinat asendab Vadim Belobrovtsev, viimase äraolekul Aivar Riisalu;
Eha Võrku asendab Aivar Riisalu, viimase äraolekul Kalle Klandorf;
Aivar Riisalu asendab Eha Võrk, viimase äraolekul Andrei Novikov.

Kui linnavalitsuse liikme valitsemisalasse ja tegevusvaldkonda kuuluv küsimus puudutab ka teise linnavalitsuse liikme valitsemisala, kooskõlastab linnavalitsuse liige asja lahendamise asjaomase linnavalitsuse liikmega. Kui kokkulepet ei saavutata, esitatakse küsimus otsustamiseks linnavalitsusele.

Kinnitatud linnapea 03.02.2021 nr T-4-1/21/6.

 

Vaata lisaks:

Viimati muudetud: 04.02.2021