Maksusoodustus elanikule 2014

Elanike parkimismaksu soodustus alates 01.jaanuarist 2014 

Elanik tasub parkimise eest 120 eurot aastas.

 

Viimati muudetud: 03.01.2014