Mittetulundustegevuse toetuse taotlused 2007

  TAOTLEJA PROJEKTI EESMÄRK /SISU/KASUTAMISE AEG PROJEKTI EELARVE TAOTLETUD TOETUS KOMISJONI OTSUS
1. MTÜ Eesti Korteriühistute Liit EKÜL kodulehe tõlkimine vene keelde, mille eesmärgiks on propageerida korteriühistuliikumist ning selgitada selles peituvaid võimalusi kogu elamumajanduse arendamiseks, koolitada korteriühistute juhte, pakkuda neile praktilisi nõuandeid ning lahendada aktuaalseid küsimusi. Projekti kestus 15.02.2007-31.10.2007.
76 500 64 000 toetada summas 50 000 krooni
2. MTÜ Eesti Korteriühistute Liit Tallinnas Balti Elamumajanduse konverentsi korraldamine, mille eesmärgiks on  maailma elamumajanduse tippspetsialistide, korteriühistuliikumise, riigi ja kohliku omavalitsuse koostöö arendamine, info edastamine naaberriikide kogemustest korteriühistuliikumise alal, võimaluse andmine oma ala spetsialistidele kogemuste vahetamiseks.  Projekti kestus 01.01.2007-31.05.2007. 324 200 50 000 toetada summas 50 000 krooni
3. MTÜ Eesti Akadeemiline Sotsiaalturva Ühing Linnaelanikest eluaseme üürivõlglaste operatiivse sotsiaal- ja võlanõustamise pilootprojektide elluviimine. Projekti kestus 01.05.2007-31.12.2007 423 408 70 408 toetada summas 70 408 krooni
 4.   MTÜ Eesti Üürnike Liit Linnaelanikest nõustamine üürisuhetes; tagastatud majade omanike ja sundüürnike vastuolulistele huvidele õiguslike regulatsioonide otsimisel abistamine ning linnavalitsusele lahendite kavandamine sundüürnike eluasemeprobleemide lahendamiseks omandireformi lõpetamisel. Projekti kestus 01.06.2007-31.11.2007. 90 000 90 000 toetada summas 90 000 krooni
5. MTÜ Eesti Korteriühistute Liit Korteriühistute X foorumi korraldamine, mille eesmärgiks on  korteriühistuliikumise propageerimine, korteriühistute juhtide koolitamine, läbi olulise teabe jagamise aidata kaasa linna heakorra paranemisele ning linnaelanike elukvaliteedi tõusule.  Projekti kestus 01.08.2007-31.09.2007. 282 000 71 000 toetada summas 50 000 krooni
6. MTÜ Eesti Korteriühistute Liit Korteriühistute sertifitseerimise pilootprojekti elluviimine, mille eesmärgiks on tõsta korteriühistute juhtimise kvaliteeti, töötada välja konkreetsed mõõdikud korteriühistute hea toimimise kontrollimiseks ja aidata kaasa korteriühistuliikumise kui organiseerunud ja hästitoimiva rahvaliikumise kujunemisele. Projekti kestus 05.07.2007-20.08.2007. 115 900 95 000 toetada summas 70 000 krooni
7. MTÜ Eesti Üürnike Liit Tallinna elanike nõustamine üürisuhete alal ja sundüürnike probleemidele lahendite leidmiseks uuringu läbiviimine restitutsioonist võrdlevalt Eestis ja Leedus; nõustamine elanike omaalgatusliku avalikes huvides toimuva tegevuse korraldamisel ja vastavate sotsiaalsete võrgustike tekkimise toetamine. Projekti kestus 01.11.2007-31.12.2007. 37 000 37 000 toetada summas 37 000 krooni
    Kokku 1 349 008 477 408 417 408
Viimati muudetud: 14.01.2011