Mittetulundustegevuseks eraldatud toetused 2009.a

Mittetulundustegevuseks eraldatud toetused 2009.a  
     
Asutus: Tallinna Linnavaraamet    
     
     
Toetuse saaja (nimi registris) Toetatud tegevus Toetuse summa 
MTÜ Eesti Üürnike Liit Tallinna elanike nõustamine üürisuhete alal, linnavalitsuse abistamine sundüürnike eluasememurede lahendamisel ja riigilt seadusega ettenähtud vastavate tegevuste nõudmisel, nõustamine elanike omaalgatusliku avalikes huvides toimuva tegevuse korraldamisel ja vastavate sotsiaalsete võrgustike tekkimise toetamine. Projekti kestus 01.01.2009-30.06.2009. 85 000 krooni
MTÜ Eesti Korteriühistute Liit V Balti Elamumajanduse konverentsi korraldamine. Projekti kestus 01.01.2009-31.05.2009.  50 000 krooni
MTÜ Eesti Üürnike Liit Omandireformi probleeme ja nende lahendamist käsitleva trükise väljaandmine ning temaatilise konverentsi ja näituse korraldamine. Projekti kestus 01.02.2009-30.09.2009.  195 719 krooni
MTÜ Eesti Üürnike Liit Tallinna elanike nõustamine üürisuhete alal, linnavalitsuse abistamine sundüürnike eluasememurede lahendamisel ja riigilt seadusega ettenähtud vastavate tegevuste nõudmisel, nõustamine elanike omaalgatusliku avalikes huvides toimuva tegevuse korraldamisel ja vastavate sotsiaalsete võrgustike tekkimise toetamine. Projekti kestus 01.07.2009-31.12.2009. 30 000 krooni
MTÜ Eesti Korteriühistute Liit Eesti Korteriühistute XII foorumi korraldamine, eesmärk korteriühistuliikumise propageerimine, korteriühistute juhtide koolitus ning olulise teabe jagamise kaudu aidata kaasa linna heakorra paranemisele ja linnaelanike elukvaliteedi ja turvalisuse tõusule. Projekti kestus 01.08.2009-31.10.2009.  40 000 krooni
MTÜ Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit Kortermajade korrashoiu planeerimise ja korrashoiu strateegia põhise korterelamu majandamise ja hoolduse korraldamise põhimõtteid tutvustavate koolituste ja seminaride läbiviimine. Projekti kestus 01.11.2009-31.12.2009.  20 000 krooni
Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx Energiasäästu nädala korraldamine. Projekti kestus 09.11.2009-16.11.2009. 30 000 krooni
  Kokku 450 719 krooni
Viimati muudetud: 11.03.2010