Munitsipaalelamute kruntidele 16 prügimaja projekteerimisteenuse ostmine

Tallinna Linnavaraamet (edaspidi hankija (registrikood 75023757)) soovib sõlmida hankelepingut, mille eesmärk on munitsipaalelamute kruntidele 16 prügimaja projekteerimisteenuse ostmine.

 

  Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada

  Riigihanke kuulutus

  Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

  30.05.2011

  Riigihanke nimetus 

  Alasi tn 4/6; Alasi tn 8; Ankru tn 1; Alvari tn 37/Loometsa tn 6;     Hooldekodu tee 15; Hooldekodu tee 21; Hooldekodu tee 23;        Hooldekodu tee 23a/23b; E. Vilde tee 94; Erika tn 9;Erika tn11;   Erika tn 13; Männiku tee 96/98a; Uus-Maleva tn 6; Maleva  tn     2a; Tuulemaa tn 6 ehitusprojektide koostamine tööprojekti           staadiumis koos ehitamise alustamiseks vajalike dokumentide       hankimisega

  Riigihanke lühiiseloomustus

  Antud riigihanke eesmärgiks on munitsipaalelamute kruntidele      16 prügimaja projekteerimine.

  Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

  Madalaim hind

  Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

  30.05.2011

  Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

  09.06.2011

  Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

  Kirjalik taotlus, pakkuja ning esindaja kontaktandmetega

  Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

 

  Elamumajanduse ja varahalduse osakonna peaspetsialist Nikolai   Laht, nikolai.laht@tallinnlv.ee, tel 640 4541, mobiil 5300 0828

Viimati muudetud: 02.06.2011