Munitsipaalelamutele mehitatud valveteenuse osutamine

Tallinna Linnavaraamet (edaspidi hankija (registrikood 75023757)) soovib sõlmida hankelepingut, mille eesmärk on munitsipaalelamute mehitatud valveteenuse ostmine.

 

Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada

Riigihanke kuulutus

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

10.12.2010

Riigihanke nimetus

Akadeemia tee 32, Akadeemia tee 34, Akadeemia tee 48, E. Vilde tee 94 ja Sõpruse pst 5 munitsipaalelamute mehitatud valve- teenuse ostmine

Riigihanke lühiiseloomustus

Antud riigihanke eesmärgiks on Mustamäe ja Kristiine linnaosades munitsipaalelamutele mehitatud valveteenuse osutamine kahe kalendriaasta jooksul

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Madalaim hind

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

10.12.2010

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

14.12.2010

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

Kirjalik taotlus, pakkuja ning esindaja kontaktandmetega

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

 

Elamumajanduse ja varahalduse osakonna peaspetsialist Nikolai Laht, nikolai.laht@tallinnlv.ee, 640 4541

Viimati muudetud: 10.12.2010