Munitsipaalpolitsei infoteenus

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti infotelefon on 14410, tugipunktid linnaosades.

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet teostab järelevalvet järgmistes valdkondades:
1. Alkoholi ostmisel alaealisele või joobnud isikule või alaealise poolt, samuti alkoholi tarbimisel avalikus kohas või joobnud olekus avalikku kohta ilmumisel;
2. jäätmete tekke, käitlemise, vedamise ja ladestamise nõuete ning jäätmearuande esitamata jätmise korra rikkumise üle;
3. kauplemisel selleks mittevastavas kohas;
4. teiste isikute rahu rikkumisel avalikus kohas;
5. heakorra- ja kaevetööde ning koerte ja kasside pidamise eeskirjade rikkumisel;
6. parkimisel keelatud kohas;
7. tubakatoodete käitlemise korra ning müügiedenduse keelu rikkumisel, tubakatoodete ostmisel, pakkumisel või üleandmiel alaealisele, suitsetamisel keelatud kohas;
8. sõiduõiguse omamise üle ühistranspordis;
9.taksoalane järelvalve ja taksokaartide (teenindajakaart; sõidukikaart) menetlemine ning väljastamine;
10. ehitusalane järelvalve
11. Elanikkonnakaitse ja kriisireguleerimise alased ülesanded.


Lisaks menetleb amet väärtegusid kaebuste alusel pakendi ja pakendijäätmete tagasivõtmise ning pakendijäätmete taaskasutamise üle.

  • Millest alustada

    Helista numbril 14410 ja teavita probleemist

    Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet

  • Osutajad   Osutamiskohad