Näpunäiteid taksoveoloa, sõidukikaardi ning teenindajakaardi taotlejale

Teadmiseks taksoveoloa, sõidukikaardi ning teenindajakaardi  taotlejale

Taksoveoluba tõendab vedaja õigust korraldada taksovedu.

Sõidukikaart on taksoveoluba omavale vedajale antav dokument, mis tõendab õigust kasutada sõidukikaardile kantud sõidukit taksoveol.

Teenindajakaart tõendab õigust töötada sõidukijuhina taksoveol.

Tallinna takso valdkonnas kehtestatud nõudmiste ja tingimuste kohta saab Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametist infotelefonilt tel 6619865. 

Taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi avalduse vormid on saadaval Paldiski mnt 48a infolauas ja Linnavalitsuse infosaalis Vabaduse väljak 7.

Alates 1. aprillist toimub avalduste vastuvõtt ja teenindajakaartide kättesaamine Paldiski mnt 48a tööpäeviti:   

E           10.00 - 12.00
              13.00 - 17.00
             
T,N       10.00 - 12.00
              13.00 - 15.00
K,R,L,P - vastuvõttu ja sõiduki visuaalset kontrolli ei toimu  

Amet soovitab esitada taotlused elektroonselt mtr.mkm.ee kaudu. See kiirendab oluliselt avalduste menetlemist.

Kohapeal on võimalus esitada oma taotlus elektrooniliselt, vajadusel abistab ja nõustab teid pädev ametnik. 

Enne taotluse esitamist peab taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi kinnitamise taotleja tasuma riigilõivu. Riigilõivu saaja: Tallinna Linnakantselei. NB! Veenduge enne taotluse esitamist, et teil puuduvad maksuvõlad ning varasemad karistused.                               

Taksoveoloa alusel sõidukikaardi avaldus
Teenindajakaardi alusel sõidukikaardi avaldus 
Teenindajakaardi avaldus 
Taksoveoloa avaldus 
Teenindajakaardi avaldus - jalgratas, loomveok, lõbusõidurong

Viitenumbrid riigilõivu tasumisel

UUS!

Sõidukikaardist loobumise avaldus.
Loobumiseks kirjutada avaldus vabas vormis, kus on ära toodud loobuja nimi, ID ja taksokaardi number. Saata digitaalselt allkirjastatud avaldus aadressil: takso@tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 19.08.2019