07.05.2021

Õppetöö korraldus alates 10. maist 2021

  • 1.-4. klass, 9. klass, 12. klass ja kõik väikeklassid ning inividuaalõppe õpilased jätkavad täies mahus kontaktõppes.
  • 5.-8. klass ja 10.-11. klass jätkavad distantsõppes.