P&R süsteemi kirjeldus

1) „Pargi ja reisi” (P&R) süsteemi kasutaja on sõidukijuht, kes pargib sõiduki (sõiduauto või kaubiku) P&R parklasse ning liigub sihtpunkti ja tagasi ühistranspordiga.

2) P&R pilet on P&R parkla ja ühistranspordi kasutamiseks mõeldud elektrooniline sõidupilet, mis ostetakse Ühiskaardi kontol oleva raha eest vahetult enne teenuse kasutamist.

3) P&R süsteemi saavad samadel tingimustel kasutada nii tallinlased kui ka mittetallinlased ainult isikustatud Ühiskaardiga.

4) P&R süsteemi kasutaja:

(1) valideerib sõidukiga P&R parklasse sisenemiseks isikustatud Ühiskaardi, mille kontol on vähemalt kolm eurot, mis on P&R pileti maksumus. Valideerimise hetkel broneeritakse P&R pileti maksumus;

(2) kasutab ühistransporti ja valideerib sama Ühiskaardi igal ühissõidukisse sisenemisel;

(3) valideerib sama Ühiskaardi P&R parklast väljasõiduks;

(4) teeb kõik punktides 1–3 loetletud toimingud ühe transpordipäeva jooksul.

5) P&R pileti maksumuse broneering tühistatakse, kui P&R süsteemi kasutaja:

(1) toimib käesoleva kirjelduse lõike 4 kohaselt;

(2) lahkub parklast sõidukiga 15 minuti jooksul pärast sisenemist.

6) Kui P&R süsteemi kasutaja ei valideeri oma sõite ühissõidukites ja/või tuleb sõidukile järele pärast transpordipäeva lõppu, ei kanta Ühiskaardi kontole P&R pileti maksumust tagasi. Kui P&R süsteemi kasutaja tuleb sõidukile järele järgmisel transpordipäeval, võetakse Ühiskaardi kontolt maha P&R ühe päeva pileti maksumus, kui ülejärgmisel transpordipäeval, siis kahe päeva pileti maksumus jne.

7) Kui P&R süsteemi kasutaja Ühiskaardi kontol ei ole piisavalt raha, et teenuse eest tasuda, ei takista süsteem tal parklast väljasõitu, kuid blokeerib Ühiskaardi konto. Negatiivse saldoga Ühiskaardi konto jääb blokeerituks kuni võlgnevuse tasumiseni.

8) Ühiskaardi kaotamise korral peab P&R süsteemi kasutaja helistama parkla tõkkepuu avamiseks numbrile 1345. Tõkkepuu avamisel blokeeritakse isiku Ühiskaardi konto. Ühiskaardi konto taasavamiseks peab uue või ülesleitud Ühiskaardi uuesti isikustama.

9) Transpordipäev on ajavahemik, mis algab hommikul kell 4:00 ja kestab 24 tundi.

Viimati muudetud: 26.11.2014