Parkimisload ja -soodustused

        

Maksusoodustus elanikule

Elanikul, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on olnud vähemalt kaks kuud taotluse esitamisele vahetult eelnenud perioodil avaliku tasulise parkimisala piires, kelle elukoht taotluse esitamise ajal asub rahvastikuregistri andmetel avaliku tasulise parkimisala piires ja kelle nimi on kantud sõiduki registreerimistunnistusele omaniku, vastutava kasutaja või kasutajana, on õigus saada elaniku maksusoodustust B‑kategooria sõiduauto või neljarattalise AM-kategooria mootorsõiduki parkimiseks tema elukohale vastavas parkimistsoonis.


 Maksusoodustuse taotlemine                     

 

TÄHELEPANU! ELANIKE PARKIMISMAKSU SOODUSTUSE MUUDATUS ALATES 01.01.2014

     

Parkimine 2014.png                                    Klõpsa kaardil suuremalt vaatamiseks

 
CO2-heitevaba sõiduki maksuvabastuse taotlemine

Kesklinna tsoonis on parkimistasu maksmisest vabastatud juhid, kelle sõiduki heitgaaside saasteainete süsinikdioksiidi emissioon on null grammi kilomeetri kohta.

Maksuvabastuse taotlemine

Puudega inimese sõiduki parkimiskaart

Parkimistasu maksmisest on vabastatud liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht sotsiaalministri kehtestatud vormi kohase parkimiskaardi olemasolul.

Parkimiskaardi taotlemine

Viimati muudetud: 23.01.2014