Pärnu maantee Nõmme ja Pääsküla eritasandiliste raudteeületuskohtade eelprojektide keskkonnamõju hindamine

Pärnu maantee Nõmme ja Pääsküla eritasandiliste raudteeülesõidukohtade eelprojektide keskkonnamõju hindamine on algatatud Tallinna Keskkonnaameti juhataja 31.10.2007 käskkirjaga nr 1-1/211.

Kavandatava tegevuse eesmärkideks on ohutuse suurendamine raudteeülesõidukohtadel, liiklusummikutest tulenevate negatiivsete keskkonnamõjude vähendamine ning raudtee läbilaskevõime tõstmine, samuti efektiivsete ja jätkusuutlike transpordisüsteemide arendamine.

Projekteerija on konsortsium AS Teede Tehnokeskuse  ja AAS "Transmost" (kontaktisik Valdeko Laats, e-post valdeko.laats@tehnokeskus.ee).

Arendaja on Tallinna Linnavalitsus, (aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn). Kontaktisik projektijuht Janne Teder (Mündi 2, 11211 Tallinn, tel 640 4307, faks 640 4321, e-post Janne.Teder@tallinnlv.ee).

Otsustaja on Tallinna Keskkonnaamet, (aadress Harju 13, 10130 Tallinn). Kontaktisik Ülle Ambos, juhtivspetsialist (tel 6404767, faks 640 4583, e-post ylle.ambos@tallinnlv.ee).

Keskkonnamõju hindamise ekspert on Kobras AS, aadress Teguri 37B, 50107 Tartu, tel 730 0310, faks 730 0315, e-mail kobras@kobras.ee, eksperdid Urmas Uri (litsents KMH0046) ja Anne Rooma (litsents KMH0047). Keskkonnamõju hindamise kontaktisik on Tuuli Põld (tel 730 0316, e-post tuuli@kobras.ee).

Viimati muudetud: 29.06.2010