Personali arendamise osakond

Osakond korraldab linnakantselei ja linna asutuste teenistujate ning linnavalitsuse liikmete koolitus-ja arendustegevust, värbab ja valib linnakantselei personali ning osaleb linna juhtide värbamisel. Korraldab arenguvestluste läbiviimist ja üliõpilaste praktikale võtmist linnakantseleis ning koordineerib vastavaid tegevusi ametiasutustes. Osakond korraldab töökeskkonnaalast tööd linnakantseleis ja koordineerib seda linna ametiasutustes.

Kontaktandmed

Viimati muudetud: 18.04.2018