Personali-ja avaliku teenistuse osakond

Osakond töötab välja linna ametiasutuste teenistujate ühtse palgakorralduse, osaleb linna ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu kavandamisel ning personalikulude planeerimisel, peab teenistujate koosseisu arvestust. Osakond juhendab ja nõustab linna ametiasutusi tööõiguse, avaliku teenistuse, personaliarvestuse ja muudes personalitöö küsimustes ning korraldab linnakantselei personalitööd.

Kontaktandmed

Viimati muudetud: 13.03.2018