Põhja-Tallinna Valitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise äriruumide üürile andmiseks

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud “Linnavara kasutusse andmise korrale” avaliku kirjaliku enampakkumise alljärgnevatel aadressidel asuvate äriruumide üürile andmiseks tähtajaga 5 aastat:

1. Tööstuse 43 hoone esimesel korrusel asuvad äriruumid üldpinnaga 167,3 m² ja alghinnaga 25 kr/m² kasutusotstarbega teenindusruum;

2.  Tööstuse 43 hoone esimesel korrusel  asuvad äriruumid üldpinnaga 68,6 m² ja alghinnaga 25 kr/m² kasutusotstarbega teenindusruum;

3. Randla 13 hoone esimesel korrusel asuvad äriruumid üldpinnaga 91,4 m² ja alghinnaga 20 kr/m² kasutusotstarbega teenindusruum;

4. Randla 13 hoone esimesel korrusel asuvad äriruumid üldpinnaga 71,5 m² ja alghinnaga 20 kr/m² kasutusotstarbega teenindusruum; 

5. Sõle tn 47B hoone keldrikorrusel asuvad äriruumid üldpinnaga 146,5 m² ja alghinnaga 35 kr/m² kasutusotstarbega teenindusruum;

6. Madala 3 hoone teisel korrusel asuvad äriruumid nr 100-108 ja 109  üldpinnaga 307,75 m² ja alghinnaga 25 kr/m² kasutusotstarbega teenindusruum; 

7.  Madala 3 hoone teisel korrusel asuvad äriruumid nr 110-120 ja 109 üldpinnaga 295,45 m² ja alghinnaga 25 kr/m² kasutusotstarbega teenindusruum; 

8.  Tuulemaa 7a, hoone üldpinnaga 186,9 m² ja alghinnaga 15 kr/m² kasutusotstarbega majandushoone;

9. Lõime 10A, hoone üldpinnaga 146,8 m² ja alghinnaga 15 kr/m² kasutusotstarbega majandushoone;

10. Kotzebue 7 hoone esimesel korrusel asuvad äriruumid üldpinnaga 123,8 m² ja alghinnaga 95 kr/m² kasutusotstarbega teenindusruum.

Äriruumide kasutusse andmise üldised eritingimused on:

 • üürnik tasub iga kuu üüri, millele lisanduvad kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;
 • üürileandja ei hüvita üürniku poolt äriruumide parendusteks tehtud kulutusi;
 • äriruumide allkasutusse andmine on keelatud;
 • üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele;
 • kui üürniku poolt pakutav äriruumide kasutusotstarve eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab üürnik oma kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate kasutuslubade vormistamise.

 

Kirjalik enampakkumine peab sisaldama alljärgnevaid andmeid pakkuja kohta: 

 • füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress
 • juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, asukoht ja aadress
 • millisel pakkumises väljatoodud otstarbel äriruumid kasutusse võetakse 
 • nõusolek vara kasutusse võtmiseks enampakkumiseks kehtestatud tingimustel
 • sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumissumma; kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa
 • pakkumise tegemise kuupäev.

 

Pakkumisele lisatakse pakkumise tagatise olemasolu tõendav dokument. Pakkumine peab olema allkirjastatud. Kui allkirjastaja on esindaja, peavad pakkumisele olema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenevat esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendavad dokumendid jne).

 

Äriruumidega tutvumine toimub kohapeal eelneval kokkuleppel. Äriruumide ja nende kasutamise tingimustega tutvumiseks pöörduda Põhja-Tallinna Valitsuse linnamajanduse osakonda Niine tn 2 tuba 109, telefon 6457062 või tuba 104 telefon 6457060.

 

Pakkumised esitada hiljemalt 14.04.2010 kella 16.00-ks Põhja- Tallinna Valitsuse Linnamajanduse osakonda      (Tallinn, Niine 2, tuba 104) kinnises ümbrikus, millele on tehtud märge vara kohta, millega seoses pakkumine on esitatud.

Ümbrikud  avatakse:  15.04.2010 kell 13.00 Põhja-Tallinna Valitsuse II korruse saalis.

 

Avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks on vaja tasuda Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse kontole nr 10220065227012 SEB pangas tagatisraha või esitada pangagarantii, ühe kuu üüri alghinna ulatuses (viitenumber 5281050050050311). Kirjaliku enampakkumise võitja poolt tasutud tagatis tasaarvestatakse äriruumi üürilepingu sõlmimise korral lepingu alusel tasumisele kuuluvate summadega.

 

Kirjaliku enampakkumise võitja on kohustatud pärast tulemuste kinnitamist ühe kuu jooksul sõlmima vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusega nr 73 kinnitatud "Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormile" äriruumi üürilepingu, vastasel korral pakkumise tulemus tühistatakse ja korraldatakse uus pakkumine.

Viimati muudetud: 24.03.2010