Praktika Tallinna Keskkonnaametis

Praktikale võtmist Tallinna linna ametiasutustes reguleerib Tallinna linna ametiasutuste praktika kord, milles on toodud praktika sooritamise põhimõtted. Praktika eesmärgiks on anda üliõpilasele võimalus omandada töökogemus kohaliku omavalitsuse ametiasutustes. Praktikale võetakse üldjuhul Eesti Vabariigis registreeritud õppeasutuses kõrgharidust omandavad üliõpilased.

Praktika sooritamiseks Tallinna linna ametiasutustes palume esitada:

  • taotlus

  • õppeasutuse praktika juhend

  • akadeemiline õiend

  • CV (soovi korral kasuta antud vormi)

Praktikant võetakse praktikale kalendiraasta jooksul kokkuleppel ametiasutuse juhi või tema määratud isikuga, arevstades ametiasutuse võimalusi. Teavet praktika sooritamise võimaluste ja tingimuste kohta ning ametiasutusse kalendriaasta jooksul praktikale võetavate praktikantide arv avalikustatakse Tallinna veebilehel ja siseveebis jooksvalt vastavalt võimalustele ning vabanevatele praktikakohtadele.


Tallinna Keskkonnaametis on võimalik sooritada praktikat kuni neljal üliõpilasel. Praktika sooritamise valdkonnad on alljärgnevad:

  • haljastuse osakonnas: arboristika, maastikuehitus või aiandus;
  • jäätmehoolde osakonnas: jäätmemajandus.  

Vaata ka teiste linna ametiasutuste vabu praktikakohti.

Taotlus jt loetletud dokumendid palume saata vähemalt üks kuu enne praktika soovitud algust personali peaspetsialist Kristina Zotejevale e-posti aadressil kristina.zotejeva@tallinnlv.ee või posti teel Harju 13, 10130 Tallinn. Taotluse esitanutega võetakse ühendust kahe nädala jooksul.

Viimati muudetud: 13.03.2018