Praktika Tallinna Linnaplaneerimise Ametis

Praktikale võtmist Tallinna linna ametiasutustes reguleerib praktikale võtmise kord. Praktikale võetakse üldjuhul Eesti Vabariigis registreeritud õppeasutuses kõrgharidust omandavad üliõpilased, kes õpivad vähemalt teisel kursusel.

Praktika sooritamiseks Tallinna linna ametiasutustes palume esitada:

  • praktikale võtmise taotlus

  • õppeasutuse praktika juhend

  • akadeemiline õiend

  • CV (soovi korral võib kasutada järgmist vormi)

Taotlus jt loetletud dokumendid palume saata vähemalt 1 kuu enne praktika soovitud algust ametiasutuse kontaktisikule (vt allpool). Taotluse esitanutega võetakse ühendust kahe nädala jooksul. Praktika sooritamise võimaluse üle otsustab konkreetne ametiasutus.

2019. aastal on Tallinna Linnaplaneerimise Ametis võimalik üliõpilastel praktikat sooritada järgmistes valdkondades:

  • 2 kohta ehitusosakonnas (kohad täidetud)
  • 2 kohta geoinformaatika ja kartograafia osakonnas (kohad täidetud)
  • 2 kohta muinsuskaitse osakonnas

Vaata ka teiste linna ametiasutuste vabu praktikakohti 2018. aastal.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kontaktisik praktikakohtade küsimuses on Silva Pastak.

Praktika juhendaja esitab kaks päeva enne praktika lõppemist ametiasutuse personalitöötajale allkirjastatud ja struktuuriüksuse juhi poolt viseeritud praktika ülevaate.

Viimati muudetud: 18.06.2019