Praktika ja tööpakkumised Tallinna Ettevõtlusametis

Avaliku teabe seaduse §28 punkt 1 lg 19 tulenevalt avaldamisele kuuluvad Tallinna Ettevõtlusameti täitmata ametikohtade andmed.

Praktika Tallinna Ettevõtlusametis

Praktikale võtmist Tallinna Ettevõtlusametis reguleerib Tallinna linna ametiasutuste praktika kord (.doc), milles on toodud praktika sooritamise põhimõtted. Praktika eesmärgiks on anda üliõpilasele võimalus omandada töökogemus kohaliku omavalitsuse ametiasutuses. Praktikale võetakse üldjuhul Eesti Vabariigis registreeritud õppeasutuses kõrgharidust omandavad üliõpilased. 

Praktika sooritamiseks Tallinna Ettevõtlusametis palume esitada:

  • taotlus (*.doc)   
  • õppeasutuse praktika juhend   
  • akadeemiline õiend   
  • elulookirjeldus (soovi korral kasuta antud vormi (.doc)   

Praktikant võetakse praktikale kalendriaasta jooksul kokkuleppel ametiasutuse juhivõi tema määratud isikuga, arvestades ametiasutuse võimalusi. Teavet praktika sooritamise võimaluste ja tingimuste kohta ning ametiasutusse kalendriaasta jooksul praktikale võetavate praktikantide arv avalikustatakse Tallinna veebilehel ja siseveebis jooksvalt vastavalt võimalustele ning vabanevatele praktikakohtadel. 

2018. aastal on Tallinna Ettevõtlusametis praktikat võimalik sooritada alljärgnevates valdkondades: 

  • 4 kohta turismiosakonna Tallinna Turismiinfokeskuses  
  • 1 koht turismiosakonna linnapileti büroos
  • 1 koht kohalike maksude osakonnas   
  • 1 koht hinna ja tarbijakaitse osakonnas.

Vaata ka teiste linna ametiasutuste vabu praktikakohti 2018. aastal. 

Taotlus jt loetletud dokumendid palume saata vähemalt üks kuu enne praktika soovitud algust Tallinna Ettevõtlusameti personali peaspetsialist Helena Pukk`ile e-posti aadressil Helena.Pukk@tallinnlv.ee või posti teel Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn. Taotluse esitanutega võetakse ühendust kahe nädala jooksul.

Viimati muudetud: 30.12.2019