Praktika ja tööpakkumised ettevõtlusteenistuses

Avaliku teabe seaduse §28 punkt 1 lg 19 tulenevalt avaldamisele kuuluvad Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlusteenistuse täitmata ametikohtade andmed.

Praktika Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlusteenistuses

Praktikale võtmist Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlusteenistuses reguleerib Tallinna linna ametiasutuste praktika kord (.doc), milles on toodud praktika sooritamise põhimõtted. Praktika eesmärgiks on anda üliõpilasele võimalus omandada töökogemus kohaliku omavalitsuse ametiasutuses. Praktikale võetakse üldjuhul Eesti Vabariigis registreeritud õppeasutuses kõrgharidust omandavad üliõpilased. 

Praktika sooritamiseks Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlusteenistuses palume esitada:

  • taotlus (*.doc)   
  • õppeasutuse praktika juhend   
  • akadeemiline õiend   
  • elulookirjeldus (soovi korral kasuta antud vormi (.doc)   

Praktikant võetakse praktikale kalendriaasta jooksul kokkuleppel ametiasutuse juhivõi tema määratud isikuga, arvestades ametiasutuse võimalusi. Teavet praktika sooritamise võimaluste ja tingimuste kohta ning ametiasutusse kalendriaasta jooksul praktikale võetavate praktikantide arv avalikustatakse Tallinna veebilehel ja siseveebis jooksvalt vastavalt võimalustele ning vabanevatele praktikakohtadel. 

Taotlus jt loetletud dokumendid palume saata vähemalt üks kuu enne praktika soovitud algust e-posti aadressil Helena.Pukk@tallinnlv.ee või posti teel Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn. Taotluse esitanutega võetakse ühendust kahe nädala jooksul.

Viimati muudetud: 31.12.2020