Projektijuhtimise teenuse ja nõustamisteenuse tellimine

Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada

Hankekuulutus

Hankekuulutuse avaldamise kuupäev

14. jaanuar 2010

Riigihanke nimetus

Projektijuhtimise teenuse ja nõustamisteenuse tellimine

Riigihanke lühiiseloomustus

Lihtmenetlusega riigihanke esemeks on projektijuhtimise teenuse ja nõustamisteenuse osutamine müügimaksuga seotud töökorralduse ja funktsioonide välja selgitamiseks ja korraldamiseks lisas 1 toodud lähteülesande ja Tellija juhiste alusel eesmärgiga käivitada müügimaksu haldamise tõrgeteta töö alates 1. juunist 2010.

Pakkumuste esitamise tähtaeg:

21. jaanuar 2010 kell 13:00.

Hankelepingu kestvus: 7 kuud

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Majanduslikult soodsaim pakkumus.

Hindamisel võetakse arvesse pakkumuse maksumust, teenuse osutamise kava ja teenuse osutamise meeskonna liikmete kvalifikatsiooni.

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

20. jaanuar 2010

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed.

1. Juriidilise isiku nimi

2. Registrikood

3. Kontaktisiku kontaktandmed

4. E-post, aadress või faks, kuhu Hankija riigihanke kutse saadab

Vastutav isik, kellele osalemistaotlus esitada

 

Kristel Valk

Tallinna Ettevõtlusameti jurist

kristel.valk2@tallinnlv.ee

640 4213

 
Viimati muudetud: 8.03.2010