Prügimajade ehitamine (korduvhange)

Tallinna Linnavaraamet (edaspidi hankija) (registrikood 75023757) soovib sõlmida hankelepingut, mille eesmärk on Alasi tn 4/6; Alasi tn 8; Ankru tn 1; Alvari tn 37/Loometsa tn 6; Hooldekodu tee15; Hooldekodu tee 21; Hooldekodu tee 23; Hooldekodu tee 23a/23b; E. Vilde tee 94; Erika tn 9; Erika tn 11; Erika tn 13; Männiku tee 96/98a; Uus-Maleva tn 6; Maleva tn 2a; Tuulemaa tn 6 prügimajade ehitamine (korduvhange).

 

 Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada

 Riigihanke kuulutus

 Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

 19.10.2011

 Riigihanke nimetus

 Alasi tn 4/6; Alasi tn 8; Ankru tn 1; Alvari tn 37/Loometsa tn 6;  Hooldekodu tee15; Hooldekodu tee 21; Hooldekodu tee 23;  Hooldekodu tee 23a/23b; E. Vilde tee 94; Erika tn 9;  Erika tn  11; Erika tn 13; Männiku tee 96/98a; Uus-Maleva tn 6; Maleva  tn 2a;  Tuulemaa tn 6 prügimajade ehitamine

 Riigihanke lühiiseloomustus

 Antud riigihanke eesmärgiks on Alasi tn 4/6; Alasi tn 8; Ankru tn  1; Alvari tn 37/Loometsa tn 6; Hooldekodu tee15; Hooldekodu  tee 21; Hooldekodu tee 23; Hooldekodu tee 23a/23b; E. Vilde  tee 94; Erika tn 9; Erika tn 11; Erika tn 13; Männiku tee 96/98a;  Uus-Maleva tn 6; Maleva tn 2a; Tuulemaa tn 6 prügimajade  ehitamine vastavalt Tallinna Linnavaraameti poolt tellitud eel- ja  tööprojektidele.

 Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

 Madalaim hind

 Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

 19.10.2011

 Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

 25.10.2011

  Riigihanke tähtaeg

 28.10.2011 kell 12:00 

 Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

 Kirjalik taotlus (e-maili teel), pakkuja ning esindaja  kontaktandmetega

 Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

 

 Elamumajanduse ja varahalduse osakonna peaspetsialist Oliver  Eglit, oliver.eglit@tallinnlv.ee, 640 4632, 55952529

Viimati muudetud: 19.10.2011