Raamatu „Töötu käsiraamat" koostamine, tõlkimine, toimetamine, kujundamine ja trükkimine

Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada

Hankekuulutus

Hankekuulutuse avaldamise kuupäev

11. veebruar 2010

Riigihanke nimetus

Raamatu „Töötu käsiraamat" koostamine, tõlkimine, toimetamine, kujundamine ja trükkimine

Riigihanke lühiiseloomustus

Lihtmenetlusega riigihanke esemeks on raamatu „Töötu käsiraamat" väljaandmine lisas 1 toodud lähteülesande ja Tellija juhiste alusel eesmärgiga anda lihtsas arusaadavas keeles, illustreeritud skeemide ja selgitavate joonistega ülevaade töötuse probleemidest ja nende  lahendamisvõimalustest.

Pakkumuste esitamise tähtaeg:

19. veebruar 2010 kell 13:00

Hankelepingu kestvus: 6 kuud

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

1. Pakkumuse maksumus

2. Raamatu kontseptsioon (raamatu autori, tõlkija, toimetaja, kujundaja ja trükikoja kontaktandmed; trükise kontseptsioon)

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

19. veebruar 2010 kell 13:00

 

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed.

1. Juriidilise isiku nimi

2. Registrikood

3. Kontaktisiku kontaktandmed

4. E-post, aadress või faks, kuhu Hankija riigihanke kutse saadab

Vastutav isik, kellele osalemistaotlus esitada

 

Kärt Kübarsepp

Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna turundusbüroo peaspetsialist

kart.kybarsepp@tallinnlv.ee

640 4220

Vastused riigihanke „Raamatu „Töötu käsiraamat" koostamine, tõlkimine, toimetamine, kujundamine ja trükkimine" huvitatud isikute poolt 15.02.2010 ja 16.02.2010 esitatud küsimustele.

 

Viimati muudetud: 8.03.2010