Riigihange "Tallinna talvekampaania reklaam Venemaa Interneti-portaalides 2010"

Andmed mis tuleb veebis või ajalehes avaldada

Hankekuulutus

Hankekuulutuse avaldamise kuupäev

17.06.2010

Hankekuulutuse nimetus

Tallinna talvekampaania reklaam Venemaa Interneti-portaalides 2010

Hanke lühiiseloomustus

Riigihanke esemeks on teenuse tellimine Tallinna talvekampaania reklaami avaldamiseks Venemaa Interneti-portaalides. Teenuse lähteülesanne avaldatakse lihtmenetlusega riigihanke kutse lisas 1.

Pakkumuste esitamise tähtpäev on 2. juuli 2010 kell 10:00.

Hankelepingu kestvus: 18.10.2010‑20.12.2010

 

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Hanke maksumus

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

Hankekuulutuse avaldamisest

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

1. juuli 2010

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed.

Juriidilise isiku nimi, registrikood, isiku kontaktandmed, info kuhu hankija peab riigihanke kutse saatma (e-post, aadress, faks)

Isik, kellele osalemistaotlus esitada

 

Kirsti Eerik, e-mail: kirsti.eerik@tallinnlv.ee, tel 640 4411

Vastus 22.06.2010 pakkuja poolt esitatud küsimusele 
Vastus 28.06.2010 pakkuja poolt esitatud küsimusele 
Vastused 28. ja 29.06.2010 pakkuja poolt esitatud küsimustele

Viimati muudetud: 6.09.2010