September 2007

September 2007

Jrk nr

Organisatsiooni nimi

Projekti lühikirjeldus

Projekti kogu eelarve

Taotletav summa

Eraldatud toetus, kr

1

MTÜ Noorteühendus SIIN
Maia Meos

Tallinna venekeelsete koolide koolimeedia toimetustele suunatud koolitus „Have Your Say!”.
Noorte hääle kõlama panemiseks demokraatlikus ühiskonnas, et nende arvamus jõuaks otsustajateni. Noorte oskuste arendamine meediaga suhtlemisel.
01.09.-31.12.2007

49 750

 

32 350

 

Mitte toetada

 

2

MTÜ Vene Noorsooteater
Aleksandr Puolakainen

Projekt "Jõuluball noortele" Kultuurikeskuses Lindakivi 22. ja 23. detsember.
Jõuluetendus noortele, noorte muusika- ja tantsuansamblite ning teatri noornäitlejate esinemine.
01.10.-31.12.2007

108 170

 

25 000

 

Mitte toetada

 

3

MTÜ Sofiit Klubi
Anastasia Kulkova

Festival „Different format. Autumn season”.
Tantsuetendused, kontserdid, kinoõhtu, fotonäitused, kirjanduse õhtu. Toimub Drugoi teater ruumides Narva mnt 7, galeriides ja klubides.
Kava:
25.10. Festivali avamine Von Krahli Teatris tantsuetendusega "La soiree", Vene Teater "Positiivne laine" muusikaline õhtu.
26.10. fotonäitus "Miski pole kiire kui", etendus Von Krahlis "Miski pole kiire kui", KinoMaania Vene Kultuurikeskuses.
27.10. Fotonäituse avamine, teeõhtu Vene Teater, Muusika öö Von krahl.
28.10. Teatr.doc Drugoi Teater, Festivali lõpetamine Von Krahlis.
01.09.-30.11.2007

497 909

 

50 000

 

Mitte toetada

 

4

MTÜ Avatud Vabariik
Jevgeni Krisštafovitš

Projekt "Hea kodaniku päev".
6. novembril kodanukupäeva tähistamine traditsioonilise noortefoorumi korraldamine Riigikogu Valges saalis. Teemaks ühiskonna lõimumine pärast aprillirahutusi ja ühiskonna erinevad inforuumid. Osalevad Tallinna koolinoored ja esinevad eksperdid ning tuntud poliitika- ja ühiskonnategelased.
01.-30.11.2007

7 200

 

7 200

 

7 200

 

5

MTÜ Eesti Noorte Infoagentuur
Juulia Baer-Bader

Projekt "Noorte meediakool ja kakskeelne portaal".
Meediaalased kursused noortele, kus koolitajateks on ajakirjanikud ja tuntuimad oma ala spetsialistid.
• Noorte kaasamine aktiivsesse ühiskonnaellu
• Ühiskonna lõimumine ja konfliktide ennetamine läbi noorte meeskonnatöö
• Noortele ajakirjandushuvilistele eriala tutvustamine ja praktika pakkumine
• Eesti ja vene meedia koostöö soodustamine
• Noortele keelepraktika pakkumine
• Noorte inforuumi ühtlustamine sõltumata emakeelest
01.10.-15.12.2007

42 750

 

42 750

 

Mitte toetada

 

6

MTÜ Arengukeskus EHO
Tatjana Ehatamm

Projekt "Sõbrapäeva festival".
Eesmärk pöörata tähelepanu ja abistada riskigruppide lapsi korraldades neile ühiseid vaba aja üritusi vaba aja veetmiseks peale koolipäeva ning vaheaegadel ning leida paremaid lahendusi nende igapäevaste oskuste arendamisel. Viia läbi festivali raames 3 üritust. Arendada laste käelist tegevust praktilise kujunduse ning mängu kaudu, õpetades koostööd ja suhtlemist eri kultuurikeskkonda kuuluvate laste kaudu.
Tegevused:
12.10. Ühine sõbrapäev "Kes ma olen?" Ristiku Põhikoolis
16.11. Ühine sportlik sõpruskohtumine "Kes keda?" Lasnamäe Põhikoolis
18.12. ühine etendus "Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea" Tallinna Õismäe Vene Lütseumis.
01.10.-31.12.2007

36 005

 

19 995

 

Edasi saata Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni

 

7

Rahvusooper Estonia
Anu Põrk

Haridusprojekt "Teatrimaagia".
Projekti eesmärgiks on eakohases vormis tutvustada noortele osalejatele muusikateatrit ja ooperikunsti ning võita juurde uusi vaatajaid. Muuta noorte kultuurimaailmapilt mitmekülgsemaks, tekitades neis huvi ja austust teatritöö ja selle tegijate vastu.
01.10.-18.12.2007

37 200

 

17 400

 

Edasi saata Tallinna Haridusametisse

 

8

MTÜ Urban Style
Joel Juht

Noortefestival "Baltic Session 2007".
5. – 7. oktoobril toimub Tallinnas, Salme Kultuurikeskuses 3-päevane noortefestival, mis sisaldab võistlusi tänavatantsu stiilides, showsid, kontserte välismaiste artistide osavõtul, koolitusi ja lifestylega seonduvaid ettevõtmisi. Üritust on korraldatud kaks aastat ning seda peetakse hetkel Skandinaavia suurimaks ja parimaks underground festivaliks.
Eesmärgiks on luua positiivne ja loominguline õhkkond, kus noortel on võimalik end väljendada tantsu ja muusika kaudu ning luua multikultuurne alus noortele inimestele Skandinaavia- ja Baltimaades omavaheliseks suhtlemiseks ja uute kogemuste omandamiseks.
25.09.-01.11.2007

388 191

 

37 000

 

25 000

 

9

MTÜ Tantsukool Luikede Lend
Marina Tširkova

1 laste tantsu- ja kunstipidu "Noored talendid".
Eesmärk vene- ja eestikeelsete noorte talentide avastamine ja edaspidisesse mitteformaalsesse tegevusse suunamine ja kaasamine, puuetega laste kaasamine üritusse ja nende integreerimine tavalaste tegevusse.
4. 11.2007 Saku Suurhallis toimub muinasjutuetendus, milles osaleb ka publik. Erinevate tantsustiilide tutvustamine, võimalus publikul proovida ka kohapeal. Kaasatud ka lastekodude lapsed, kellele saadetakse tasuta kutsed.
01.09.-16.11.2007

250 000

 

50 000

 

Edasi saata Tallinna Kultuuriväärtuste Ametisse

 

10

MTÜ Lauluteater Perekrjostok
Aleksandra Solovjova-Kull

Projekt "Ühine Eesti ja Vene esinejate kontsert".
Bardide laulud, estraadi- ja džässikompositsioonid.
Eesmärk autor-esinejate ühine hooaja avamise kontsert, esinejate ringi laiendamine, eesti bardide kaasamine.
Kontsert toimub Kultuurikeskuses Lindakivi 30. september. Kaasatud bardid Venemaalt.
20.08.-30.09.2007

11 500

 

8 000

 

3 500

 

11

MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival
Elen Lotman

Laste- ja noortefilmide festival "Just Film 2007"
Nukuteatris ja Kinomajas 24.11.-01.12.2007.
20.09.-20.12.2007

695 000

 

50 000

 

Edasi lükata järgmisele komisjoni arutelule

 

12

MTÜ Noorte Looming
Helmi Arrak

Projekt "Orbiit or Beat".
Koostöös noorterühmitusega Artkitchen on plaan kaasata nii eesti kui ka vene noored ühiselt korraldatavale üritusele „Orbiit or Beat”, mis toimub Kultuurikatla festivali „Vertikaal” raames. Projekti on lülitatud mõlemast rahvusest muusikuid ja kunstnikke, et luua nende vahel sidemeid, mis avalduksid uute koostöö vormidena. Ürituse käigus luuakse üheks päevaks mänguline keskkond, kus inimestel on võimalus väljuda igapäevasest elurütmist. Keskkond moodustub muusikast, kunstist, videoinstallatsioonidest, valgusest, inimliikumisest, mida seob ühine teema ja üks avar ruum. Loodava keskkonnaga ühe osa moodustab publik, kel on võimalus üritust ilmestada workshoppide ning liikumis-ja suhtlustasandi kaudu.
01.-30.09.2007

34 000

 

23 100

 

23 100

 

13

MTÜ Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts
Liisi Tegelmann

Projekt "Pudi Rida Rock 2007".
Koolinoorte omaalgatuslike koolibändide festival. Toimub Tallinna Reaalkooli staadionil 21.09.2007.
Osaleb 6 bändi, mis on välja valitud komisjoni poolt demode hulgast eesmärgiga, et lõppkontserdil esineksid võimalikult eriilmelised bändid. Peaesineja noortebänd Traffic.
19.09.-19.10.2007

87 053

 

15 000

 

11 000

 

14

MTÜ Murelaste ja Probleemsete Noorukite Toetajate Ühing OMOS
Valeria Jakobson

 

Projekt "Rollimängud noorsootöö ja haridustöö meetodina".
Projekti eesmärgiks on laiendada Eesti noorsootöös kasutatavate meetodite valik ja laiendada rollimängude meetodi kasutusala: Näidata, kuidas rollimängude meetod võib aidata olemasolevate noorte probleemide lahendamisel,
näidata noorsootöötajatele ja pedagoogidele selle meetodi võimalusi kodanikuõpetuses ja koolivälises noorsootöös, koostada;
täisväärtuslik noorsooprogrammi selle meetodi kasutamiseks.
20.09.-15.11.2007

51 973

 

36 073

 

Edasi saata
Tallinna
Linnavalitsuse
kuritegevuse
ennetamise
komisjoni

 

15

MTÜ Crescendo
Lehari Kautsel

 

Projekt "Grace konverents 2007".
Nii tegevuste kui ürituse kaudu soovitakse motiveerida ja inspireerida  kõiki noori, kes üritusele kaasa löövad või osalema tulevad. Anda neile võimaluse olla kaasatud suure ürituse korraldamisel ja saada kogemusi, julgust ning tahet tulevikus ise taolisi ettevõtmisi korraldada ja läbi viia. Lisaks on eesmärk propageerida positiivseid eluväärtusi ning pakkuda noortele uusi võimalusi ja kogemusi.
Konverentsi toimumise aeg 11.-13. oktoober 2007.
13.09.-13.11.2007

406 163

 

10 500

 

10 500

 

16

MTÜ Zbanski Kino
Taavi Arus

 

Projekt "Internetiraadio Kopli Hääl".
Projekti eesmärgiks on raadiotöö kui mitmekesise, hariva ja loomingulise tegevuse tutvustamine, läbiviimine ning netiraadio töö käivitamine.
Alaeesmärgid:
• propageerida ja näidata erinevaid innovaatilisi võimalusi tegelemaks raadioamatöörlusega tänapäeva tingimustes;
• tutvustada raadiotöö tehnilisi ja sisulisi printsiipe;
• pakkuda noortele läbi grupitööde ja loengute praktilist tegevust;
• anda noortele võimalus väljendada oma seisukohti (sotsiaalseid, kultuurilisi jms) ja vaateid läbi erinevate raadiosaadete;
Paralleelselt teooriaga ja õpitubadega alustavad noored oma internetiraadio ülesehitamisega. Loengud on seotud konkreetsete teemadega - helirežii, helitehnika, ajakirjandus, meediateadused, infotehnoloogia, raadioteater, jne (9 loengut).
01.09.-01.12.2007

102 391

 

9 598

 

9 598

 

17

MTÜ Tallinna Skautide Rühm Tiigrid
Galina Jarotskaja

Projekt "„Aktiivse tegevuse organiseerimine vabas looduses“ .
Noorte aktiivsuse arendamine ja kogemuste omandamine läbi tegevuse.
Toimumise koht Harjumaa Kuusalu vald Kose talu 12.-14.10.2007.
Tegevused:
- „Jalaturismi teooria ja praktika“. Loeng ja töö gruppides;
- 2-päevane matk;
- maastikumängud;
- loengud: kriisisituatsioonide lahendamine ja meeskonnatöö alused;
- konkursid ja viktoriinid.
24.09.-15.10.2007

17 790

 

9 160

 

9 160

 

18

Seltsing Noorteklubi Koos-Bmecte
Andres Tamm

Projekt "Koos".
Mitteformaalse õppe abil muukeelseid noori ühendava klubi "koos-bmecte" igakuiste ürituste korraldamine. Igakuised klubiüritused ühiskondlikult olulistel teemadel: HIV ja seksuaalsus, keskkond ja taaskasutus, esmaabi ja tervis, sotsiaalne eraldatus. Üritusel osalevad eesti ja mitte-eesti noored. Tegevus koosneb 3 osast: külastatakse eelnevalt püstitatud valdkonnas tegutsevat organisatsiooni, vestlus ekspertidega ja vabatahtlik tegevus antud valdkonnas. Üritused viiakse läbi valdkondlike organisatsioonide juures: september Terve eesti SA (Pikk 11), novembris Uuskasutuse kaupluses (Uus-Sadama 19.12).
01.09.-31.12.2007

21 400

 

9 000

 

9 000

 

19

MTÜ Noorte Mereklubi
Ahto Aaslav-Kaasik

Merealased projektid II poolaasta.
Tegevused:
Merelaagrile uute kasvatajate väljaselgitamine läbi sportlike mängude;
"Merelaager 10" näituse organiseerimine Meremuuseumis;
Jungapidu;
Ekskursioon Meretehasesse;
Projekt „Õpime vees käituma”;
Mereklubi aastalõpupidu;
Veemoto ja laevamudelismi võistlused;
01.09.-31.12.2007

84 737

 

40 000

 

30 000

 

20

MTÜ Russkij Dom
Margarita Sokolova

Projekt "Maa Värvid".
Joonistusvõistluse “Maa värvid” eesmärgiks on toetada laste ja noorte loomingulist tegevust, luua noortele arenemisvõimalusi ja toetada noorte arenemist kunsti valdkonnas, väärtustada isetegevust, innustada noorte aktiivsust ja julgust oma loominguliste ideede ellu-viimisel ning arendada noortes avaramat mõtlemist. Ülelinnaline joonistusvõistlus, näitused 3 Eesti linnas, parimate tööde pildialbumi trükk. Põhisündmuseks on joonistusvõistlus, mis ei ole piiratud konkreetse toimumiskohaga, kuid joonistustöid hoitakse MTÜ Russkij Dom kontoris, aadressil Liivalaia 9-16 ning hiljem näitusesaalides.
01.09.-31.05.2008

214 000

 

70 000

 

Mitte
toetada

 

21

MTÜ Dannebrog
Hendrik Hansen

Projekt "Kunst meis ja meie ümber".
Eesmärk noorte vaba aja sisustamine koolivaheajal aktiivse loomingulise tegevusega mitteformaalse õppe vormis. Loomepäevad 29., 30. ja 31. oktoober ning 1. november. Projekti tegevused: omakäeline tegevus, maalimine, voolimine, joonistamine, kompositsioonide valmistamine. Tegevuse koht Lühikese Jala Väravatorn.
 01.10.-30.11.2007

35 095

 

25 000

 

Mitte
toetada

 

22

MTÜ Praktik Projektid
Sten Rinne

Projekt "Sinu võimalused 08".
Eesmärk:
-Toetada noori nende loomulikus positiivses arengus ja oluliste valikute langetamise protsessis;
-Anda noortele ülevaade edasiõppimis-, vaba aja veetmise ja karjäärivõimalustest;
-Tihendada koostööd noorte ja nendega tegelevate isikute/organisatsioonide vahel;
-Tähtsustada üldhariduskoolides haridustee ja karjääri planeerimise temaatikat;
-Toetada noori kaalutletud ja eesmärgipäraste haridusvalikute tegemisel ja nende sidumisel tulevase tööalase karjääriga, s.h avada kutseharidusega seonduvat;
-Luua Interneti kaudu edastatav uudiskirjade süsteem, mis kajastab sihtgrupile huvi pakkuvat ja vajalikku informatsiooni;
-Aidata kaasa noortel oma tuleviku suhtes kindlustunde tekkimisele ning orientiiri leidmisele valikute paljususes.
Konverents toimub 10. ja 24. november 2007 Sokos Hotel Viru Konverentsikeskus.
 01.09.-31.12.2007

592 763

 

60 000

 

45 000

 

23

MTÜ Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon
Triin Jõeveer

Projekt "Ettevalmistus osalemiseks EUDY seminaril ja üldkoosolekul".
Eesmärk osaleda EUDY elus, anda oma hääl EUDY-le koosolekul, silmaringi laiendamine, saada erinevate riikide noorteorganisatsioonidest tutvusi, informeerida Eesti kurte noori EUDY tulevikuplaanidest ja võimalustest.
Toimumise koht Zürich, Sveits 20.-23.09.2007.

12 120

 

9 000

 

9 000

 

Viimati muudetud: 11.09.2007