Sotsiaalasutuste kriisiaegne töökorraldus

Seoses riigis valitseva eriolukorraga on ka meie Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti hallatavad asutused organiseerinud oma elukorraldust ja tegevusi vastavalt ettevaatusabinõuetele. Soovime hoida oma töötajate ja klientide tervist. Järgnev informatsioon on seisuga 06.04.2020 ja muutuste korral asutuste elukorralduses lisame need jooksvalt.

Informatsioon Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatavate asutuste kohta on hetkel järgnev:

 

Tallinna Perekeskus, Asula tn. 11, kontakt – 655 6970

Alates 17. märtsist ei toimu enam Tallinna Perekeskuses klientidega silmast silma kohtumisi, kuid need on asendatud telefoni- ning võimalusel Skype-i vestlustega. Teenusele on võimalik peresid suunata samal moel nagu tavaolukorras. Palume eelistada teil elektroonilist taotlust ning arvestada, et teenusele on tavalisest pikemad järjekorrad .

 • Psühholoogilise nõustamise aja kokkuleppimiseks palume helistada telefonil – 655 6970

Kui soovite enne pere suunamist meiega konsulteerida, saab nõu telefonil – 5393 7687

 • Toetava pereteenuse, perelepituse ja lahuselava vanemaga suhtlemise korraldamise kohta saab infot telefonil – 657 1588
 • Puudega laste tugiisikuteenusega seotud küsimuste korral saab helistada telefonil – 5190 9155 
 • Vabatahtliku tugiisikuteenuse osas saab konsulteerida telefonil – 5347 4518
 • Laste päevakeskus on SULETUD, kuid soovi korral pakutakse päevakeskuse lastele sooja sööki. Soovist palume teada anda telefonil – 521 1960

 

Tallinna Laste Turvakeskus, Nõmme tee 99, kontakt – 674 4514 

Turvakeskuses on avatud:

 • Nõmme teel asuvasse keskuse ruumidesse on loodud erakorraline turvakodu, Nõmme tee 99
 • Lilleküla Turvakodu – Mooni tn. 1
 • Männi Turvakodu – Vana-Pärnu mnt 9a/2

SULETUD on täna Ema ja lapse turvakodu, kuid juhataja Pille Kübarsepp on alati kättesaadav telefonil ja kui vaja emasid ja lapsi sinna suunata , siis avab turvakodu oma ruumid uuesti.

Nõmme teel avati täiendavad turvakodu kohad, kuna Lilleküla ja Männi turvakodu kohad on hetkel täidetud.

 

Tallinna Lastekodu, Vana-Pärnu mnt 9a, kontakt – 677 6480

Tallinna Lastekodu jätkab teenuse osutamist samadel tingimustel nagu varasemalt v.a. lühiajaline hoiukoduteenus (teenuse osutamine on ajutiselt peatatud).

KÕIK KÜLASTUSED ON KEELATUD. Teenusel olevate laste suhtlus lähivõrgustikuga on tagatud IT-vahendite kaudu. Kõik töötajad, kelle töökorraldus seda võimaldab, teevad tööd kodukontoris. Kõik asutuse telefonid ja e-posti aadressid on töös ning töötajad neilt (ka kaugtöö tegijad) kättesaadavad.

 

Käo Tugikeskus, Käo tn. 53, kontakt – 606 4470

Alates 17. märtsist rehabilitatsiooniteenuseid KÄO keskustes kohapeal ei osutata. Käo Tugikeskuse personaal on maksimaalselt suunatud kaugtööle, v.a. tegevusjuhendajad, kes on graafiku alusel rühmades koos teenuse kasutajatega. Keskuse töötajad on suhelnud kõikide teenuse kasutajate pereliikmetega ja soovitanud võimalusel kodus püsida. Teenust pakutakse nendele peredele, kus pereliikmed peavad ise tööl olema ja ei saa oma pereliiget üksinda koju jätta. On jagatud klientide pereliikmetele teavet e- kirjade, telefoni ja infolehte kaudu ning kodulehe ja Facebooki vahendusel. Lisaks tegelevad keskuse terapeudid ja tegevusjuhendajad/meeskonnajuhid klientide pereliikmete personaalse nõustamisega telefoni või e-kirja vahendusel. Vajadusel ollakse valmis pakkuma online nõustamist keskuse klientide pereliikmetele. See eeldab arvutite olemasolu kodudes, mille kohta keskus on juba kogunud samuti eelnevat infot.

Alates 17. märtsist on tavapäraselt keskustes 100 teenusel oleva kliendi asemel täna kohal kuni 15 klienti, kelle pereliikmetega on eelnevalt konkreetselt kokku lepitud teenusele saabumise päev ja rühm, kus teenust osutatakse.

Teenust pakutakse keskustes tavapärasel kellajal 8-17.00 Lastekeskuses (Käo tn. 53) ja Pae keskuses  Pae tn. 37/Võidujooksu 18). Majutusega teenus avatud peale kl 17.00 ja nädalavahetustel).

 

Tugikeskus JUKS, Kadaka tee 153, kontakt – juhataja Irina Kalde – 508 9925

Seoses välja kuulutatud eriolukorraga on Tallinna Tugikeskus Juks alates 17. märtsist suletud. Klientidele ja pereliikmetele jagatakse infot e-kirjade, telefoni kaudu ning kodulehe ja Facebooki vahendusel. Sotsiaaltöötajad, meeskonnajuhid tegelevad klientide ja nende pereliikmete nõustamisega telefoni või e-kirja teel. Olukorra muutumisel ja uue info korral teavitatakse kliente ja nende pereliikmeid koheselt. Tugikeskuse juhtkond, osakonna juhid ning sotsiaaltöötajad on kätte saadavad e-posti ja telefoni teel.

 

Tallinna Vaimse Tervise Keskus, Mustamäe tee 50, kontakt 627 6640

Tallinna Vaimse Tervise Keskuses on alates 27. märtsist  muudatused töökorralduses:

 • Keskuses kohapeal me kliente vastu ei võta: Haabersti klubimaja (Õismäe tee 105a), Lasnamäe tegevuskeskuse (Pae 19/1), teraapiakeskuse, kogukonnatöö meeskonna ja rehabilitatsioonimeeskonna ruumid (Mustamäe tee 50) on eriolukorra ajal suletud.
 • Nõustamised toimuvad individuaalselt, kõik grupitegevused on peatatud.
 • Nõustame kliente kaugteel, kasutades alternatiivseid suhtluskanaleid – telefoni, Skype’i, meili jt sobivaid vahendeid.
 • Erandina on lubatud klientidega kohtumised õues, kuid siis tuleb hoida omavahelist distantsi vähemalt 2 meetrit ja järgida kõiki reegleid, mis aitavad nakkusohtu vähendada.
 • Majutusüksustes (Pelguranna noortemaja - Lõime 29a, Iru maja - Hooldekodu tee 2/2) pakume klientidele statsionaarset teenust edasi. Külaliste vastuvõtmine on seal keelatud vähemalt kuni 1. maini. Külalistega ei ole lubatud kohtuda ka väljaspool siseruume. 

Kõik meie keskuse töötajad, kellel on võimalik, teevad kaugtööd.

 

Iru Hooldekodu, Hooldekodu tee 2, kontakt 606 2802

Eriolukorra tõttu on hooldekodu SULETUD ESIALGU kuni 01.05.2020a. Klientidega suhtlemine on võimalik kasutades mobiiltelefone või eelnevalt kokkulepitud kontaktisikute vahendusel. Hooldekodu töötab lähtudes oma tavapärasest päevakavast. Uute klientide vastuvõtt hooldusteenusele on AJUTISELT PEATATUD. Kõik asutuse kodulehel www.iruhk.ee märgitud kontaktisikud on kättesaadavad seal märgitud infokanalite kaudu. Täiendavat teavet saab hooldekodu infotelefonilt 6062 802 kõigil päevadel kell 8.00-18.00

NB! Seoses nakkusohuga ei võta hooldekodu alates 26.03.2020 vastu pakke klientidele.

 

Tallinna Sotsiaaltöö Keskus, Kaupmehe tn. 4, kontakt 645 7920

Tulenevalt riigis kehtestatud eriolukorrast on Tallinna Sotsiaaltöö keskuse  ühiselamus, sotsiaalmajutusüksustes ja varjupaigas kehtestatud külastamiskeeld ning uusi kliente teenusele vastu ei võeta.

Resotsialiseerimisteenusel olevad kliendid peavad jälgima kõiki juhised, mis on kehtestatud vabariigi valitsuse poolt seehulgas püsima teenusel ega käima külastamas oma tuttavaid või sugulasi. Lisaks jälgivad meie töötajad igapäevaselt klientide tervislikku seisundit ja teavad kuidas käituda kui avastatakse COVID-19 haigussümptomitega klient. Kõik tegevused/juhised on kirjas TSK kriisiplaanis.

Jätkuvalt osutame vältimatu sotsiaalabi- ning varjupaigateenust aadressil Merelahe 4 ning Kauge 4. Moodustamisel on eriüksus neile klientidele, kes vajavad vältiamatut abi, kuid teenusele saabumisel ilmenvad higusnähud (palavik, köha, nohu) ja keda ei saa majutada koos tervete isikutega öömajja/varjuapika ning kohalekutsutud kiirabi hinnangul pole ka nii haige, et haiglasse viia.

Seoses Alasi tänava öömajas kehtestatud karantiini minekuga 04.04.2020 on Tallinna STA koostöös Sotsiaaltöö Keskusega AVANUD alates 04.04.2020 ajutise öömaja aadressil Akadeemia tee 34 hoone soklikorrusel. Ajutine öömaja on avatud alates 19.00- 9.00 –ni.

Majandamis- ja võlanõustamine toimub jätkuvalt. Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse nõustajad juhendavad ja aitavad kliente telefoni või  e-posti teel. Vastavalt kriisiplaanile vastuvõtte kabinetis kohapeal ei toimu.

Kontakt 666 0886 kl 9–16
e-post: volanoustaja@swcenter.ee

Viimati muudetud: 07.04.2020