Psühhosotsiaalse kriisiabi kontaktid

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabisüsteem pakub psühhosotsiaalset kriisiabi kõigile soovijatele.

Psühhosotsiaalne kriisiabi keskendub kriisijuhtumi järgsete ülesannete lahendamisele isiklike, sotsiaalsete ja muude ressursside kasutusele võtmise kaudu, et tulla juhtunuga toime ja vähendada kiiresti selle mõju igapäevasele toimimisele. Psühhosotsiaalne toetus on suunatud emotsionaalsetele, sotsiaalsetele, vaimsetele ja hingelistele vajadustele.

Ohvriabisüsteemil on valmisolek on reageerida kriisimeeskonnana

Abi osutatakse

  • Emotsionaalse stabiilsuse taastamisel (kuulamine, info jagamine, turvatunde hoidmine)
  • Toetussüsteemide taastamisel asutustes ja kogukonnas
  • Asutuste toimimise normaliseerimisel, emotsionaalse ja füüsilise turvatunde taastamisel
  • Juhiste andmisel, kuidas hakkama saada, tagada sotsiaalne toetus ja anda lootust taastumise võimalikkusest
      

Kontaktid psühhosotsiaalse kriisiabi küsimiseks või konsulteerimiseks

Viimati muudetud: 23.03.2020