Sotsiaalmajutusüksuste ehitamine

Tallinna Linnavaraamet osaleb Euroopa Liidu linnaliste piirkondade arendamise meetme välisprojektis „Sotsiaalmajutusüksuste ehitamine”.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on muuta erinevatele  resotsialiseeritavatele sihtgruppidele (kodutud, vanglast vabanenud, toimetulekuraskustes  inimesed) sotsiaalmajutusüksuse teenus paremini kättesaadavaks.  Sotsiaalmajutusüksuse näol on tegu sotsiaalpinnaga, kus isiku kasutusse antakse voodikoht koos vajalike esemete ja osutatavate teenuste kasutamise õigusega.

Sotsiaalmajutusüksuse teenusena juhendavad ja õpetavad sotsiaaltöötajad endist kodutut ja eluga mitte hakkamasaavat isikut ennast paremini majandama, täitma eluasemega seotud kohustusi ja ühiselu norme. Majutatud isikutele osutatakse psühhosotsiaalse nõustamise ja vajadusel võlanõustamise teenust. Projekti tulemusena paranevad kodutute ja toimetulekuraskustega isikute rehabilitatsioonivõimalused. Selleks rajatakse kaks sotsiaalmajutusüksust (Männiku tee 92 ja Varre 7), milles on  kokku  orienteeruvalt 142 voodikohta (täpne kohtade arv selgub põhiprojekti koostamise käigus).

Projekti tegevused

Ehitatakse kaks kaasaegset madala energia  tarbega linnale vajalikku sotsiaalmajutusüksust.

Projekti tegevused on järgnevad:

  1. projekteerimine;
  2. majade ehitamine (sisaldab ka ettevalmistus-, lammutustöid);
  3. majade/ruumide sisustamine;
  4. projekti administreerimine.

Mõlemad elamud on kavandatud toimima madala energiatarbega hoonetena ja see saavutatakse tõhusa soojustamise, taastuvenergia allikate (päikesekollektorid, ventilatsiooni jääksoojus) kasutamisega ning muude kaasaegsete tehniliste lahendustega.

Projekti tulemused

Kuna Tallinna linnas on sotsiaalmajutusüksusese taotlejate järjekorras pidevalt üle 400 inimese (sh 75-80 peret), siis saavad uute sotsiaalmajutusüksuste valmimisel majutust kolmandik järjekorras olevatest inimestest. Projekti tulemusena hoitakse ära toimetulekuraskustesse sattunud isikute sattumine tänavale ning oluliselt paranevad kodutute ja toimetulekuraskustega isikute rehabilitatsioonivõimalused. Sotsiaalmajutusüksus on ka võimaluseks üürikorteris makseraskustesse sattunud üürnikele, kes saavad kasutada odavamat elamispinda oma majandusliku seisu paranemiseni.

Projekti kestus on 2009 - 2012

Lisainfo

Martin Siimer

el-logo

Viimati muudetud: 13.12.2010