Sotsiaalteenused ja -toetused toimetulekuraskustes inimesele

 

RUS / ENG

Vaata, milliseid abistavaid teenuseid ja toetuseid pakub Tallinna linn toimetulekuraskustes inimesele ja perele. 

 

Sotsiaaltoetused

sotsiaaltoetused toimetuleku toetamiseks.jpg
Toimetulekutoetus

Rahaline abi puuduses inimesele või perele, mis tagab minimaalsed vahendid igapäevaseks eluks (toit, riided, eluasemekulud jms).

Sissetulekust sõltuvad toetused

Abi ravimite, abivahendite või muu eluks vajaliku ostu kompenseerimiseks.

 

Nõustamine

Nõustav ja praktiline abi parema majandusliku toimetuleku saavutamisel, töö- ja õigusalastes küsimustes ning psühholoogiline tugi eluraskustega toimetulekul.

Männiku tee sotsiaalmaja.jpg
Võlanõustamine 

Kuidas tulla toime  tekkinud võlgnevuste ja nende tasumisega ning kuidas vältida uute võlgade teket. 

Majandamisnõustamine

Inimest ja tema pere nõustatakse, kuidas rahaliselt paremini toime tulla ja ennetada võlgadesse sattumist.

Õigusnõustamine

Tasuta õigusabi vähekindlustatud tallinlastele.

Kriisiabi nõustamine 

Psühholoogiline kriisiabi, kriisiabi infoliin

Tööõigusnõustamine 

Töölepingut, puhkust, palka, samuti kollektiivseid töösuhteid puudutavad küsimused, abi dokumentide vormistamisel 

 

Eluase

Sotsiaaleluase on mõeldud inimesele või perele, kes ei ole võimelised endale ise elukohta tagama ning kes vajavad abi igapäevaeluga toimetulekuks (sotsiaalteenuseid ja -toetuseid).

sotsiaaleluase Tallinnas.jpg
Sotsiaaleluase 

Eluase inimesele või perele, kes ei ole võimelised endale ise elukohta tagama ning kes vajavad abi igapäevaeluga toimetulekuks (sotsiaalteenuseid ja -toetuseid)

Iseseisvasse ellu tagasi aitamine 

Inimese või pere juhendamine ja nõustamine iseseisva toimetulekuvõime säilitamiseks või parandamiseks 

Varjupaik 
Öömaja inimesele, kellel puudub elukoht, ajutise peavarju tagamine

 

Muu sotsiaalabi

päästearmee.jpg
Päevakeskus koduta inimesele

Koht, kus on võimalik koduta inimesel päevasel ajal aega veeta ning saada toetavaid teenuseid 

Supiköök

Soe toidukord üks kord päevas 


Saunad 

Pesemisvõimalus, inimestele, kelle elukohas puuduvad pesemisvõimalused, tasuline saunateenus

Toiduabi

Toiduabi vähekindlustatud inimesele ja perele

 

 

Viimati muudetud: 21.01.2022