Sotsiaaltoetused ja -teenused eakale

 

Kas oled jõudnud pensionikka ja vajad igapäevaelus tuge ja abi? Tallinna linn pakub eakale erinevaid teenuseid ja toetuseid, näiteks soodustingimustel huvitegevust päevakeskustes, häirenuputeenust ja koduteenust turvalisemaks kodus elamiseks. Lehelt leiad ka teenused omastehooldajale. 

 

 

Toetused eakatele

tallinna eakad.jpg
Pensionilisa

Kõigile Tallinna eakatele makstakse pensionile lisanduvat toetust 125 eurot aastas.

Pensionilisa soodustused
Pensionilisa toetus annab soodustusi näiteks valitud apteekides, autoremonditöökojas ja rehvivahetuses. 

Teenused ja toetused Tšernobõlis osalenutele

Tallinnas elavatele Tšernobõli veteranidele 

Matusetoetus

Matuse korraldamise toetus Tallinna elanikule. 

Üksi elava pensionäri toetus

Riiklik toetus üksi elavale pensionärile 

Toimetulekutoetus

Abi toimetuleku tagamiseks, sh ravimite, abivahendite või muu eluks vajaliku ostu kompenseerimiseks.

Sissetulekust sõltuvad toetused

Abi ravimite, abivahendite või muu eluks vajaliku ostu kompenseerimiseks. 

 

Kodune tugi

Linn pakub erinevaid teenuseid selleks, et eakas saaks ka kõrvalabi vajadusel siiski võimalikult kaua enda kodus elada. Neid teenuseid saab taotleda elukohajärgsest sotsiaalhoolekonde osakonnast.

koduteenus.jpg
Koduteenus (koduhooldus)

Koduteenuse alla käib abi koristamisega ja kodutöödega ning isikuhooldusega. 

Häirenupp 

Sotsiaalvalveteenus eakale, mis võimaldab õnnetuse korral kiiresti abi kutsuda. 

Eluruumide kohandamine

Kodu kohandamine liikumispuudega, kaldteed

Abivahendid

Abivahend riigipoolse soodustusega

Koduõde
Inimesele, kes põeb kroonilisi haigusi ja ei vaja pidevat arstlikku kontrolli, kuid vajab õendustoiminguid nõustamist igapäevaseks toimetulekuks.
Sotsiaaleluase 

Eluase inimesele või perele, kes ei ole võimelised endale ise elukohta tagama ning kes vajavad abi igapäevaeluga toimetulekuks (sotsiaalteenuseid ja -toetuseid).

Sotsiaaltransport

Linna poolt täielikult või osaliselt tasutud transporditeenus

 

Päevased tegevused

Päevakeskuses on eakal võimalus sotsiaalseks ajaveetmiseks ja suhtlemiseks. Päevakeskused pakuvad sotsiaalteenuste kõrval ka soodsalt lõunasööki, huvitegevust ja iluteenuseid. Leia enda kodule lähim päevakeskus ning tutvu pakutavate huviringidega.

Põhja-Tallinna sotsiaalkeskus.jpg
Eakate päevakeskused

Linna päevakeskustes saavad eakad suhelda ja tutvuda omaealistega, osaleda soodsalt erinevates huviringides, kasutada sauna.

Raamatute koju toomine 

Tallinna elanikule, kelle tervislik seisund ei võimalda raamatukogu külastada, tuuakse raamatud kord kuus koju. 

Toitlustamine 

Supiköögis pakutakse inimesele üks soe toidukord päevas. Lisatud info päevakeskustes pakutava toitlustamise kohta.   

Saunad 

Pesemisvõimalus inimesele, kelle elukohas puuduvad pesemisvõimalused, tasuline saunateenus.

 
Vanurite Eneseabi ja Nõustamisühing

Ühing pensionieas inimestele, huvitegevus, nõustamine, üritused

Nõustamisteenused eakale 

Kuidas tulla rahaliselt toime, kui sissetulek on väike või Sind on tabanud ootamatud kulutused, psühholoogiline kriisiabi nõustamine raskete olukordadega toimetulekuks 

Õiguapteek.jpg
Võlanõustamine 

Kuidas tulla toime  tekkinud võlgnevuste ja nende tasumisega ning kuidas vältida uute võlgade teket. 

Majandamisnõustamine

Inimest ja tema pere nõustatakse, kuidas rahaliselt paremini toime tulla ja ennetada võlgadesse sattumist.

Õigusnõustamine

Tasuta õigusabi vähekindlustatud tallinlastele.

Kriisiabi nõustamine 

Psühholoogiline kriisiabi, kriisiabi infoliin

Tallinna Pensionäride Ühendus

Pensionäride nõustamine. 

Tallinna Puuetega inimeste Koda

Krooniliste haigete ja puuetega inimeste huvide kaitsmine, nõustamine.

Vanurite Eneseabi ja Nõustamisühing

Ühing pensionieas inimestele, huvitegevus, nõustamine, üritused.

 

Tugi omastehooldajale

Teenused Sulle, kes sa abistad oma lähedast igapäevastes toimingutes. Omastehooldaja saab võtta ajutist puhkust asendaja toel või viia oma dementsuse sündroomiga lähedane päevahoidu.  

Tallinna eakas.jpg
Hooldajatoetus

Rahaline toetus omastehooldajale, omastehooldaja määramine

Omastehooldaja asendamine

Lähedase eest hoolitseval omastehooldajal on võimalik saada lühiajalist puhkust.

Päevahoid mäluhäirega eakale 

Turvaline keskkond dementsusega eakale.

Dementsuse Kompetentsikeskus

Dementsusega elamine, abi ja info dementsusega lähedase aitamiseks. 

Eestkoste määramine

Eestkoste tuleb kohtu poolt määrata lähedasele, kes vajab oma varaliste ja isiklike õiguste ja huvide kaitsmist. 

 
Hooldekodus elamise toetamine 

Tallinn toetab osaliselt vähekindlustatud eakate hooldamist hooldekodus. 

 

 

 

Viimati muudetud: 17.06.2021