Sotsiaaltoetused ja -teenused lapsele

 

ENG / RUS

Leheküljelt leiad teenused ja toetused Tallinna lastele ja lastega peredele. Tugiteenuste peamine eesmärk on suuremaid probleeme ennetada ning toetada perekondade iseseisvat toimetulekut.  

Lastetoetused

Mitmikud.jpg
Sünnitoetus Tallinna elanikule

320 eurot lapse sünni puhul. Makstakse kahes osas. 

Lapsehoiutoetus

Lapsehoiu eest tasumine ajal, kui vanemahüvitis on lõppenud, kuid laps ei käi veel lasteaias

Puudega lapse toetus 

Iga-aastane toetus erivajadusega lapsele tema sünnipäevakuul

Õppeaasta alguse toetus 

Igaastane toetus kooliaasta alguses esimese klassi lapsele ning igale kuni 19-aastasele õpilasele

Riiklikud peretoetused 

Kõik perehüvitised ja lastetoetused, mida pakub riik 

Imikupakk

Imikutarvete pakk kingiks igale lapsel sünni puhul

 

Erivajadusega laps

Tugiteenused erivajadusega lapsele, abi ja puhkus tema hooldajale. 

Tallinna lapsed.JPG
Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lapsele

lapsehoiuteenuse hüvitamine, puhkus puudega lapse hooldajale  

Raske ja sügava puudega lapse hoiukodu - Ööpäevaringne hoid kodustes tingimustes, tundide või üksikute päevade kaupa

Tugiisik raske ja sügava puudega lapsele 

Toetav sõber lapsele, tugiisik saadab last koolis, lasteaias või rehabilitatsiooniteenusel.

Puudega lapse toetus 

Iga-aastane toetus erivajadusega lapse sünnipäevakuul 

Toetusgrupid aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega (ATH) laste vanematele 

Hüperaktiivse lapse vanemale, nõustamine, tugirühmad

Videokonsultatsioon autistliku lapse vanemale 

Videonõustamine autistliku lapse perele ja tema tugiisikule

Sotsiaaltransport

Linn hüvitab täielikult või osaliselt erivajadusega lapsele vajaliku transporditeenuse.

Hooldajatoetus lapse hooldajale 

Sügava raske puudega lapse hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine vanemale, kes ei saa lapse hooldamise tõttu tööl käia.

 

Perenõustamine

Lapsevanemaks olemine on oluline ja vastutusrikas roll. Pered ei pea kõigi väljakutsetega üksi hakkama saama. Küsi julgelt nõu või uuri kasulikke materjale veebilehelt tarkvanem.ee. Samuti saad kasutada järgmisi tasuta teenuseid:  

Isa ja laps.jpg
Pereteraapia 

Pereprobleemide ja kriisidega toimetulek, nõustamine 

Psühholoogiline nõustamine lapsele

Laste psühholoogiline nõustamine kohapeal ja interneti vahendusel, kohtumised toimuvad lapsega individuaalselt või terve perega koos. 

Tugi lahkuminevate vanemate lastele

Vaidluste lahendamine kohtuväliselt, lapse heaolu tagamine, tugigrupp lahutavatele vanematele

Perekonda toetavad teenused 

Linnaosavalituse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötaja on abiks nii lapsele kui ka vanematele. Ta loob perega austava koostöösuhte ja otsib üheskoos lahendusi probleemidele. Kui vajad tuge lapse osas, võta ühendust oma linnaosa lastekaitsetöötajaga. Lastekaitsetöötaja saab lapsi ja peresid suunata erinevatele teenustele:

Tallinna-lapsed pargis.jpg
Laste päevakeskus 

Abi koduste ülesannetega, soe toit, huvitegevus

Käitumishäirega lapse rehabilitatsioon Lapse käitumisproblemid ja sõltuvused, abi ennast kahjustava käitumisega noorele
Vanemlike oskuste edendamine 

Teismeliste rasedate ja teismelisena lapsevanemaks saanute nõustamine, koolitus üksikvanematele

Vanemlusprogramm "imelised aastad"

Vanemlike oskuste arendamine, koolitus 2-8-aastaste laste vanematele 

Toetav pereteenus 

Igapäevaelu ja laste kasvatamisega seotud mured, kriiside lahendamine   

 

Turvakodu ja asendushooldus

Turvakodud lastele või lastega peredele, kes vajavad ajutist pelgupaika vägivalla või ootamatute elusündmuste tõttu. 

Ema-ja-laps.jpg
Laste turvakodu 

Ajutine peavari ja hooldus lapsele

Vanema ja lapse turvakodu

Ajutine varjupaik vanemale ja lapsele, eluase, nõustamine

Asendushooldus


Kasupere, asenduspere, lastekodu
Asendushoolduselt elluastuva noore toetamine

Ajutine eluase, abi noorele iseseisvaks saamisel, noortekodu

 

 

Kas soovid panustada Tallinna laste heaolusse?

Otsime hooldusperesid lastele, kes ei saa kasvada oma sünniperes - kuidas saada kasuvanemaks? 

 Otsime vabatahtlikke lastega tegelema: Tallinna Perekeskuses ja Tallinna Lastekodus

 

Viimati muudetud: 04.05.2022