Statistilis-sotsioloogiline ülevaade

Rahvustevahelise integratsiooni ja multi-/kahekultuursuse ideede ning vastavate uurimuste levik Eestis on aidanud jõuda mõistmiseni, et integratsioonipoliitika toimib mitte ainult ja eelkõige riiklikul tasandil, vaid suures osas ning enamasti kohalikul, st regionaalsel ja munitsipaaltasandil. Tallinn kui multikultuurne ja Eesti suurim omavalitsus vajab oma integratsioonipoliitikat. Selle koostamiseks ning rakendamiseks on aga vaja mitmekülgset teavet, sh statistilist ning sotsioloogilist.

Statistilis-sotsioloogiline ülevaade "Rahvuste Tallinn" koosneb üheksast peatükist:

Soovi korral on võimalik alla laadida ka raamat tervikliku failina - Rahvuste Tallinn. Statistilis-sotsioloogiline ülevaade

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 27.01.2016