Tallinn arvudes 2007

Statistika aastaraamat sisaldab andmeid Tallinna rahvastiku, sotsiaalelu, majanduse ja keskkonna kohta võrreldes varasemate aastate ning ka Harjumaa ja Eesti vastavate näitajatega. Lisas on esitatud võrreldavad andmed Läänemereäärsete riikide pealinnade kohta.

Iga peatüki alguses on teemakaart või graafik ning tabelites kasutatavate statistiliste mõistete definitsioonid.

Tallinn Arvudes on eesti ja inglise keelne, vene keeles on lisatud teemade loetelu ja Tallinna üldandmed.

Trükiväljaanne ühtib pdf-formaadis failiga, kopeerimise ja andmete kasutamise lihtsustamiseks on kõik kogumiku tabelid eraldi failis, xls-formaadis (Excel).

 

Varasemate aastakäikude Tallinn arvudes kogumikud:

 

Lisainfo ja tellimine:

Tallinna Linnakantselei arenguteenistus
Peeter Kuulpak
6404442

 

 

Viimati muudetud: 23.08.2010