Tallinna Elamumajandusameti poolt 2008 aastal eraldatud toetused

TALLINNA LINNA MITTETULUNDUSTEGEVUSE TOETUSE TAOTLUSED ELAMUMAJANDUSAMETILE  2008  

 

TAOTLEJA

PROJEKTI EESMÄRK /SISU/KASUTAMISE AEG

PROJEKTI

EELARVE

TAOTLETUD TOETUS

KOMISJONI OTSUS

1.

MTÜ Eesti Üürnike Liit

Tallinna elanike nõustamine üürisuhete alal, linnavalitsuse abistamine sundüürnike eluasememurede lahendamisel ja riigilt seadusega ettenähtud vastavate tegevuste nõudmisel, nõustamine elanike omaalgatusliku avalikes huvides toimuva tegevuse korraldamisel ja vastavate sotsiaalsete võrgustike tekkimise toetamine. Projekti kestus 01.01.2008-30.06.2008.

 

120 000

120 000

toetada summas 85 000 krooni

2.

MTÜ Eesti Korteriühistute Liit

Korteriühistute sertifitseerimise projekti elluviimine, mille eesmärgiks on tõsta korteriühistute juhtimise kvaliteeti, töötada välja konkreetsed mõõdikud korteriühistute hea toimimise kontrollimiseks ja aidata kaasa korteriühistuliikumise kui organiseerunud ja hästitoimiva rahvaliikumise kujunemisele. Projekti kestus 15.03.2008-30.06.2008.

 

140 150

70 000

toetada summas 60 000 krooni

3.

Tallinna Tehnikaülikool

Rahvusvahelise konverentsi ” Elamisviisid trans-distsiplinaarse huvi keskmes ” korraldamine, mille eesmärgiks on ühendada erinevate teadusdistsipliinide esindajate huvid, kes tegelevad linna eluasemeruumi kujundamise, kasutamise, kvaliteedi analüüsimisega või tegutsevad praktikas nii eluasemekeskkonna arendajatena, haldajatena ning poliitiliste strateegiate väljatöötajatena. Annab võimaluse tutvustada Tallinnat kui atraktiivset elukeskkonda, kus viimaste aastate strateegiad residentaalse ruumi kujundamisel on silmapaistvad nii eksperimentaalsete projektide kui munitsipaaleluasemfondi arendamise valdkonnas. Projekti kestus 12.06-17.06.2008.

 

290 000

60 000

toetada summas 55 000 krooni

4.

MTÜ Tallinna Korteriühistute Liit

Tallinna Linna korteriühistute ümarlaudade korraldamine, mille eesmärgiks on korteriühistute juhtide kogemuste vahetus ning korteriühistute tegevusega kaasnevate põhiliste probleemide selgitamine, et oleks võimalik neid riigi või kohaliku omavalitsuse abil lahendada. Projekti kestus 01.11.2008-31.12.2008.

 

37 600

37 600

toetada summas 37 600 krooni

5.

MTÜ Eesti Korteriühistute Liit

Eesti Korteriühistute XI foorumi korraldamine, mille eesmärgiks on korteriühistuliikumise propageerimine, korteriühistute juhtide koolitus ning läbi olulise teabe jagamise aidata kaasa linna heakorra paranemisele ja linnaelanike elukvaliteedi ja turvalisuse tõusule. Projekti kestus 01.08.2008-31.10.2008.

 

283 800

70 000

toetada summas 60 000 krooni

6.

MTÜ Eesti Üürnike Liit

Tallinna elanike nõustamine üürisuhete alal, linnavalitsuse abistamine sundüürnike eluasememurede lahendamisel ja riigilt seadusega ettenähtud vastavate tegevuste nõudmisel, nõustamine elanike omaalgatusliku avalikes huvides toimuva tegevuse korraldamisel ja vastavate sotsiaalsete võrgustike tekkimise toetamine. Projekti kestus 01.07.2008-31.12.2008.

 

120 000

120 000

toetada summas 80 000 krooni

 

 

Kokku

991 550

477 600

377 600
 

Viimati muudetud: 14.01.2011