Tallinna Haridusameti koosseisunimestik ja ametnike palgaandmed

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 65 avalikustatakse 2015. aastast alates palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

 

Viimati muudetud: 17.04.2019