Tallinna Linnavalitsuse liikmete palgaandmed

Tallinna Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord (Riigi Teataja)

Tallinna linnapea ja abilinnapea töötasu määr alates 1. aprillist 2016

Vastavalt Tallinna LVK 21.02.2013 määruse nr 12 „Tallinna Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord“ § 3 lõikele 2 on 1. aprillist 2016  linnapea töötasu 5288,40 eurot kuus ja abilinnapea töötasu 4220,55 eurot kuus.

 

 

 

 

Viimati muudetud: 19.04.2016