Tallinna Linnavalitsuse liikmete palgaandmed

Tallinna Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord (Riigi Teataja)

Tallinna linnapea ja abilinnapea töötasu alates 18. aprillist 2019

Vastavalt Tallinna LVK 21.02.2013 määruse nr 12 „Tallinna Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord“ § 3 lõikele 2 on 18. aprillist 2019  linnapea töötasu 5732,62 eurot kuus ja abilinnapea töötasu 4575,08 eurot kuus.

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 14.05.2019