Tallinna Linnavaraameti tutvustus

Vabaduse väljak10.jpgAadress: Vabaduse väljak 10,
10146 Tallinn
Telefon: 640 4517, 640 4500
E-post: linnavaraamet@tallinnlv.ee
Registrikood: 75023757
Ameti juhataja: Einike Uri

Palun kanna Linnavaraametis ja linnavalitsuse infosaalis toimuvatel kohtumistel maski.

Tallinna linna eluruumide üürilepingu muutmisel või pikendamisel eelista kontaktivaba suhtlemist (linnavaraamet@tallinnlv.ee)

Tulles Linnavaraameti peaspetsialisti vastuvõtule registreeri võimalusel ette, helistades või saates e-kirja.

Kohtumistel üle 20 inimese on maski kandmine kohustuslik.


Ameti tegevusvaldkond:

 • linnavaraga, munitsipaaleluruumide ning elamuehitusega, maa maksustamisega, maakorraldusega seotud toimingute ja omandireformi lõpuleviimisega seotud küsimuste korraldamine Tallinnas. 


Tallinna Linnavaraameti teenused.


Tallinna Linnavaraamet lähtub oma töös põhimäärusest, millest tulenevad põhiülesanded on järgmised:

 • Linnale kuuluvate tervikelamute ja sotsiaalmajutusüksuste majandamine, haldus-, tehnohooldus- ja heakorratööde korraldamine ning  eluasemete üürimine elamistingimuste parandamisel abi vajavatele isikutele;
 • linnale kuuluvate üksikkorterite majandamine;
 • linnavara võõrandamise korraldamine;
 • Tallinna linna ehitus- ja korrashoiutegevuse, haldamise korraldamine ning ehitiste kasutusse andmine.
 • Tallinna teise elamuehitusprogrammi rakendamine;
 • elamumajanduse  arengut toetavate välis- ja arendusprojektide koordineerimine (nt korteriühistu juhtide koolitamine ja energiamärgise hankimise toetuse andmine, peremajade ehitamine vanemliku hooleta lastele ja sotsiaalmajutusüksuste rajamine);
 • era- ja avaliku sektori koostööprojektide arendamine;
 • maa maksustamise ja maakorraldusega seotud toimingute  korraldamine;
 • avalikult kasutatava maa, linnale kuuluvate ehitiste kruntide ja linna ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maa munitsipaliseerimine;
 • vara tagastamise ja kompenseerimise korraldamine;
 • maa erastamise ja korteriomandi seadmise korraldamine;
 • üürivaidluste lahendamine;
 • linnavaraks olevate kinnistute ja ehitiste kasutamise, käsutamise ning valdamise üle arvestuse pidamine.

Viimati muudetud: 06.11.2020