Tallinna Linnavaraameti riigihanked

Tallinna Linnavaraameti riigihanked avaldatakse riigihangete registris

Riigihangete korraldamist puudutavad õigusaktid, juhised, juhendid ja abimaterjalid (sh korduma kippuvad küsimused) leiate e-riigihangete keskkonna kodulehelt

Siin avaldatakse andmed Tallinna Linnavaraameti (edaspidi „hankija") (registrikood 75023757) soovi kohta sõlmida hankelepinguid, mille eesmärgiks on lihtsustatud korras tellitavate teenuste (lihtteenuste) tellimine (RHS § 19)

Aktiivsed kutsed:

Linnavaramaameti hangete arhiiv:

Viimati muudetud: 11.06.2020