Tallinna Linnavaraameti tööpakkumised

Tallinna Linnavaraamet võtab teenistusse:

Ehituse ja halduse osakond otsib oma meeskonda peaspetsialisti

Ehituse ja halduse osakond otsib oma meeskonda projektijuhti

Praktika Tallinna Linnavaraametis

 

Praktikale võtmist Tallinna Linnavaraametis ja teistes linna ametiasutustes reguleerib Tallinna linna ametiasutuste praktika kord (.doc), milles on toodud praktika sooritamise põhimõtted. Praktika eesmärgiks on anda üliõpilasele võimalus omandada töökogemus kohaliku omavalitsuse    ametiasutuses. Praktikale võetakse üldjuhul Eesti Vabariigis registreeritud õppeasutuses kõrgharidust omandavad üliõpilased.

    Praktika sooritamiseks Tallinna Linnavaraametis palume esitada:  

  • taotlus (*.doc)    
  • õppeasutuse praktika juhend    
  • akadeemiline õiend    
  • elulookirjeldus (soovi korral kasuta antud vormi (*.doc)    

Praktikant võetakse praktikale kalendriaasta jooksul kokkuleppel ametiasutuse juhi või tema määratud isikuga, arvestades ametiasutuse võimalusi. Teavet praktika sooritamise võimaluste ja tingimuste kohta ning ametiasutusse kalendriaasta jooksul praktikale võetavate praktikantide arv avalikustatakse Tallinna veebilehel ja siseveebis jooksvalt vastavalt võimalustele ning vabanevatele praktikakohtadele.

2018. aastal on Tallinna Linnavaraametis praktikat võimalik sooritada kuni 5 üliõpilasel järgmistes valdkondades: 

  • 1 kohta: elamumajandus ja varahaldus
  • 1 koht: linnamaad ja maakorraldus
  • 1 koht: maa maksustamine
  • 1 üldosakond
  • 1 ehituse ja halduse osakond

Taotlus jt loetletud dokumendid palume saata vähemalt üks kuu enne praktika soovitud algust Tallinna linnavaraameti personali peaspetsialisti Liis Lepa e-posti aadressil liis.lepp@tallinnlv.ee või posti teel Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn. Taotluse  esitanutega võetakse ühendust kahe nädala jooksul.

 

Vaata ka teiste linna ametiasutuste vabu praktikakohti 2018. aastal.  

Viimati muudetud: 15.11.2018