Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti palgaandmed

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 65 avalikustatakse 2015. aastast alates palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 05.04.2019