Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tutvustus

Paldiski mnt 48a.jpg

TALLINNA MUNITSIPAALPOLITSEI AMETI AADRESS ON       

                 PALDISKI MNT 48A

                 TALLINN 10614

 

MUPO pädevusse kuuluvate küsimuste korral helistage telefonidel 14410 (kõne hind vastavalt teie operaatori hinnakirjale)

                                                                                                   või

                                                                              tavatelefonile 6619860.

                                                      MÕLEMAD NUMBRID TÖÖTAVAD ÖÖPÄEVARINGSELT.

 

Kirjalikus hoiatamismenetluses määratud hoiatustrahviga mitte nõustudes palun esitage kaebus e-postile parkimine@tallinnlv.ee või tulla ametisse kohale. Hoiatustrahvide kohta saate teavet tel 53003103 (E-R 9.00-16.00).

Esitatud kaebuse menetluse kohta saab teavet tel 53404042 (E-R 9.00-16.00).

Mittenõustumise avalduse saate esitada ka elektrooniliselt. Sel juhul peab see olema digitaalselt allkirjastatud. Avalduse blanketi leiate siit: Blankett

 

TALLINNA LINNA INFOTELEFON ON 1345, KUST SAATE VASTUSED LINNA PÄDEVUSSE KUULUVATELE KÜSIMUSTELE.

  

NB!

Nädalavahetusel kiiret reageerimist vajavad kirjalikud kaebused ja avaldused palume saata aadressilkorrapidaja@tallinnlv.ee

Kõige operatiivsemat infot ja abi saate aga ööpäevaringselt töötavatele telefonidele 14410 ja 6619860 helistades.


Juhataja: Aivar Toompere

Koduleht: http://tallinn.munitsipaalpolitsei.ee/                                                                                               

Telefoniraamat

Tugipunktid linnaosades: http://www.tallinn.ee/Tugipunktide-kontaktid
    

e-post: Heakorraalased rikkumised, avaldused ja vastulaused: heakorraavaldused@tallinnlv.ee


Vaided ja vastulaused: parkimine@tallinnlv.ee. Parkimisalaste vaiete korral helistage numbril 53404042. Muude parkimisalaste küsimuste korral helistage tel 53003103 (E-R 9.00-16.00)

Kõik ülejäänud teemad: munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee

  Munitsipaalpolitsei Ameti põhiülesanded

 • Tallinna linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle järelevalve teostamine ja nende rikkumistel väärtegude menetlemine
 • Tallinna linnavalitsuse volitusel seaduste täitmise üle järelevalve teostamine ja väärtegude menetlemine 
 • Tallinna linna omandis või valduses oleva vara valve 
 • Tallinna linna asutustes ja avalikel üritustel avaliku korra tagamisel osalemine 
 • Tallinna väärteoasjaderegistri ning muude ameti ülesannete täitmiseks vajalike registrite ja andmekogude pidamine
 • Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide väljatöötamine 
 • Ennetustöö oma pädevusse kuuluvate väärtegude ennetamise osas
 • Informatsiooni edastamine linna ametiasutustele haldussunni kohaldamise vajaduse kohta
 • Ennetustegevus ja järelvalve koolides ja lasteaedades
 • Linna heakorra ja lemmikloomade pidamisega seotud õigusaktide ennetustegevus ja järelkontroll
 • Parkimisalased rikkumised
 • Ehitusjärelvalve
 • Taksondusalane järelvalve

 

 

 

Viimati muudetud: 22.05.2018