Tallinna Perekonnaseisuameti kontakt ja struktuur

NB! SEOSES COVID-19 LEVIKUGA EI TOIMU ASUTUSES VASTUVÕTTU.

Lahutuse avalduste andmiseks broneeringud on võimalik teha telefonil 6457498.

Alates 19.04.2021 võtame broneeringuid abieluavalduse esitamiseks telefonil 6457483.

Kõik e-teenused toimivad ja on kättesaadavad. 

 

Üldkontaktid

Aadress: Pärnu mnt 67, 
10135 Tallinn
Telefon: 645 7480
E-post: perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee  
Registrikood: 75014853

Ameti tööaeg:
E           8.15 - 18.00
T-N      8.15 - 17.00
R           8.15 - 16.00

Seoses koroonaviiruse (COVID-19) levikuohuga tuleb perekonnaseisu- ja rahvastikutoimingute teostamisel vahetu kontakti asemel kasutada elektroonilist suhtlemist. Avaldused palume edastada perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee .
Juhime tähelepanu, et seadus ei võimalda abiellumisavaldusi ja abielu lahutamise avaldusi ning avaldusi isikukoodide taotlemiseks esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti teel.
Perekonnaseisuameti ruumides ON KOHUSTUS KANDA MASKE JA HOIDA DISTANTSI (2+2 reegel)!

Abielude registreerimine viiakse läbi üksnes noorpaari kohalolekul. Lisaks võivad abielu sõlmimise juures osaleda abielupaari alaealised lapsed.

NB! Asutusel on õigus mitte lubada hoonesse ilmsete haigustunnustega inimesi.

Tallinna Perekonnaseisuameti teenused.

Tallinna Perekonnaseisuameti otsetelefonid:

  • abielutoimingud (telefonil 645 7483)
  • lahutustoimingud (telefonil 645 7498)
  • sünni registreerimine (telefonil 645 7488)
  • surma registreerimine erijuhtudel (telefonil 645 7486)

    NB! Alates 01.07.2019 edastavad tervishoiuteenuse osutajad surmafakti andmed automaatselt rahvastikuregistrisse ja väljastavad surmatõendi. Üldjuhul ei pea enam perekonnaseisuametniku juures surma registreerima, kuna surma registreerimise ja esmase surmatõendi väljastamise kohustus ja õigus on tervishoiuteenuse osutajatel (perearstid, haiglad, kiirabi jne). Perekonnaseisuametile jääb surma registreerimise pädevus alles vaid erijuhtudel (isikukoodita välisriigi kodaniku surm Eestis, surmajuhtum välisriigis jne). Loe rohkem Siseministeeriumi kodulehelt Surma registreerimine.
  • nimemuutmine (telefoni 645 7486)
  • toimingud välismaal (telefonil 645 7481)
  • tõendid ja tunnistused, sh arhiiv (telefonil 645 7487)


Struktuur

Ameti juhataja: Karin Kask

Kogu Tallinna Perekonnaseisuameti struktuur

Viimati muudetud: 13.04.2021